Planlösningar

Här har du exempel på plan-
lösningar för de vanligaste
lägenhetstyperna i Brf Segel-
flygaren. Alla lägenhetstyper
förekommer i spegelvänd
version. I föreningen finns
också andra planlösningar.

Klicka i menyn till vänster!