Brf Segelflygaren

Föreningen bildades den 1 april 1980 och registrerades hos
Länsstyrelsen den 19 maj samma år. Bostäder och lokaler
färdigställdes under 1985.

Föreningen äger och förvaltar samtliga byggnader inom de
fem fastigheterna samt innehar tomträtter med följande
fastighetsbeteckningar:

Ballongen 1 (kvarteret Ballongen)
Adresser:
Glidflyktsgatan 1 (fastighetsskötare, styrelse), 3, 5, 7 (förskola), 9
-Skarpnäcks Allé 27, 29
-Segelflygsgatan 23, 25, 27, 29

Glidflykten 1 (kvarteret Glidflykten)
Adresser:
-Glidflyktsgatan 2, 4, 6
-Segelflygsgatan 31, 33, 35, 37, 39, 41 (särskola), 43

Segelflygaren 1 (Kyrkan)

Adresser:   
-Skarpnäcks Allé 31, 33
OBS! Denna fastighet tillhör ej brf Segelflygaren

Segelflygaren 2 (parkeringshuset)
Adresser:
-Segelflygsgatan 16 (trapphus, garage)
-Ballonggatan 2 (in- & utfart, garage), 4 (trapphus, garage)

Segelflygaren 3 (kvarteret Segelflygaren)
Adresser:
-Ballonggatan 6, 8 (förskola), 10
-Skarpnäcks Allé 35, 37

Uppvinden 1 (kvarteret Uppvinden).
Adresser:
-Uppvindsgatan 2, 4, 6 (gruppboende), 8
-Segelflygsgatan 18 (föreningslokal, bastu), 20, 22

Föreningen äger 374 lägenheter. Samtliga lägenheter
upplåts med bostadsrätt. Lägenheterna finns i 32 trapp-
hus, alla med var sin tvättstuga, allrum och förråd. Till
de boendes förfogande står även två grovtvättstugor.

I området finns två förskolor, en särskola och ett grupp-
boende med 5 lägenheter. Dessa fyra lokaliteter hyrs ut
till Stockholms Stad.

På Glidflyktsgatan 1 finns fastighetsskötarens expedition,
styrelsens lokaler och en gästlägenhet som kan hyras av
föreningens medlemmar. På Segelflygsgatan 18 finns en
föreningslokal och en bastu.

Föreningen har ett parkeringshus med 260 platser. Tre
av dessa är omgjorda till parkering för 10 st MC-platser.
235 platser hyrs ut till de boende. 22 platser är avsedda
för gästparkering.

 

Översiktskarta på 
Brf Segelflygaren
Klicka  här