Historia

Byn Skarpa finns omnämnd redan 1420. Skarpnäcks gård har anor
från medeltiden. Gården fungerade som en stor jordbruksegendom
ända fram till 1960-talet. Skarpnäcks herrgård bebyggdes av Maria
Sofia De la Gardie (1627-94) och gjordes till säteri. Gården har
senare ägts av släkterna Leijonstedt, von Schantz, Svedelius och
Carlström samt Neumüller.Gårdens nuvarande huvudbyggnad uppfördes 1865-1867 av den
tyska bryggaren Fr. E. Neumüller. Egendomen såldes 1922 till
Stockholms stad för 2,4 miljoner kronor. Från 1927 användes
gården som ålderdomshem. Sedan slutet av 1960-talet har här
funnits verksamhet för hemlösa och vårdbehövande män under
namnet Skarpnäcksgården.

Den första stadsplanen tillkom 1923 och togs fram av Per-Olof
Hallman. Området kallades på den tiden Skarpnäcks Trädgårds-
stad. I området Pungpinan började man 1927 uppföra småstugor.
Idag finns cirka 240 stugor.

Namnet Pungpinan kommer från ett värdshus som låg i hörnet
av Skarpnäcksvägen och Gamla Tyresövägen och som idag är
bebyggt med en halvcirkelformation av radhus. Värdshuset sägs
ha hållit mycket höga priser. Därmed skulle mången resandes
penningpung ha pinats.

1953-1956 uppfördes ett stort radhusområde kring Riksrådsvägens 
övre del i Bagarmossen. Området bestod av cirka 100 hyresradhus.
De ritades av de schweiziska arkitekterna Charles Edouard och
Léonie Geisendorf. I början av 1960-talet uppfördes ytterligare
radhus kring Nämndemansbacken och Sekreterarbacken ovanför 
Skarpnäcksvägen. Arkitekt var Höjer & Ljungkvist.1940 togs ett beslut om att Skarpnäcksfältet skulle användas som
reservflygfält för jaktplan, men flygfältet hann aldrig komma till
användning innan Andra Världskriget tog slut. Istället flyttade
Stockholms Segelflygklubb in på fältet.

1981 togs beslutet att bygga bostäder på fältet. Området ritades
av arkitekt Leif Blomquist. Tanken var att skapa en kvartersstad,
en stad i miniatyr. Byggandet påbörjades i mitten av 1980-talet.
Totalt byggdes cirka 3400 lägenheter. Området brukar kallas för
tegelstaden, eftersom den består nästan enbart av röda tegelbygg-
nader. Här ingår även radhusbebyggelse samt ett företagsområde.

Sedan 2005 har en omfattande förtätning av bostadsbeståndet
skett med både flerfamiljshus och framför allt radhusområden.
De senast byggda bostäderna i Skarpnäck är radhusen mitt emot
Segelflygsgatan 35-43.