<<< Senaste nytt >>>
Se även  Mark & Trädgård  samt  Projekt
 

Publiceras löpande här
Löpande information om coronaviruset (COVID-19)
- Läs mer om COVID-19 Folkhälsomyndigheten
- Read more about COVID-19 in english
- Viktigt! Bistå dina grannar som p.g.a. ålder eller annat har svårt att bl.a. handla livsmedel.
- OBS! Årstämman den 6 maj är inställd p.g.a. risk för smittspridning. Nytt datum kommer att bestämmas så snart som möjligt. Mer om detta här
/Styrelsen

Publicerat 2020-03-24

Sopkaoset - när tar det slut?
när handtagen på sopnedkasten har monterats tillbaka går det att använda dessa. I nuläget vet vi inte exakt när. Men tills dess får vi fortsätta slänga i de utsatta kärlen och containarna.

 /Styrelsen

Publicerat 2020--03-13

Renovering av entrélotter...
Preliminärt startdatum för renoveringen av våra entrélotter är den 20 april. Datumet är inte spikat. Den 20 mars har styrelsen möte med MTB som skall göra renoveringen för kontraktskrivning och genomgång av tidsplan. När detta är klart återkommer vi med mer detaljer.

 /Styrelsen

Publicerat 2020--03-19

Viktig information om årsstämman och markprojektet

 /Styrelsen

Publicerat 2020-03-18
Två nya lägenheter i föreningen
Föreningen har fått två nya lägenheter på Skarpnäcks Allé 35D och Glidflyktsgatan 3C. 
/Styrelsen

Publicerat 2020--02-21

Sopsugen fortfarande ur funktion!
Problemen med sopsugen kvarstår. Så länge hantagen på sopnedkastet är borta ska soporna slängas i sopkärlen som finns utsatta på olika ställen i föreningen. Vi beklagar att det tagit så lång tid och återkommer med mer information så snart som möjligt. 

 /Styrelsen

Publicerat 2020-01-11
Motioner till årsmötet...
Det är dags att börja tänka på motioner till årsmötet som är den 6:e maj. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast 29 februari för att komma med till årsmötet.
/Styrelsen
Publicerat 2020-01-09
Byte av garageportar
Med start måndag 20 jan kommer bägge jalusiportarna i garaget att bytas ut. Arbetet beräknas ta 4-5 dagar. Under arbetets gång kommer endast en port åt gången att vara tillgänglig. 
Företräde ska i möjligaste mån lämnas för utgående trafik.
/Styrelsen

Uppdaterat 2020-01-08

Vi har nu fått preliminär information om att läckagen hittats och bör vara åtgärdade till slutet på nästa vecka. 
Uppdaterat 2020-01-05
Vi har fortfarande inte fått någon information, trots påstötningar, om när detta kan tänkas vara klart. Tills vidare är det de utplacerade sopkärlen och containrarna som gäller. 
 

Publicerat 2019-12-20
Sopsugen ur funktion för tillfället!
Detta drabbar flera föreningar Skarpnäck. Därför kommer det att finnas sopkärl utsatta på olika ställen i föreningen. Vi ber alla att använda dessa tills vidare. Vi återkommer så snart som möjligt med mer information om detta. 

I beredskapsplanen från BoDAB står bl.a. var kärlen är placerade. 

 /Styrelsen

Publicerat 2020-01-02

Julgranar 
Julgranarna läggs på gräsmattan vid flaggstången.
 
OBS! Inte i sopkärlen!!

/Styrelsen

Publicerat 2019-12-18
Ökad brandrisk vid juletider
Mer om detta här ...
/Styrelsen

ComHem Bredband...                                                       Publicerat 2019-11-27
 

Den 1 oktober 2020 byter vi internetleverantör från Telenor (fd Bredbandsbolaget) till ComHem, men redan nu kan ni beställa router från dem och koppla in i ComHem's vägguttag.

  • Har du IP-telefoni med Telenor ska du be ComHem att ta över ditt telefonnummer till dem. Övrig telefoni berörs inte av bytet.
  • Eventuella extra tv-kanaler från Telenor berörs inte av leverantörsbytet. I ComHem's utbud finns 18 tv-kanaler som ingår i hyran.
  • Mailkonto på Telenor så som ...@bredband.net kommer att fungera som vanligt i fortsättningen.
  • Kostnaden för internetuppkopplingen på 125 kr ligger som tillägg på hyran och kommer inte att höjas i dagsläget.
  • Om man vill ha andra extratjänster, t.ex högre hastighet, så ska 125 kr dras ifrån kostnaden av de man vill ha utöver internetuppkopplingen.

/Styrelsen

 Publicerat 2019-11-06

Vi byter bredbandsleverantör
Styrelsen har skrivit kontrakt med ComHem om leverans av bredband. Du kan redan nu beställa din nya bredbandsrouter genom att ringa ComHem Kundtjänst på tel. 90222. När du fått hem din router följer du installationsanvisningarna och kopplar upp dina nätverksprodukter (PC, Laptop, Mobiltelefoner, Smart TV m.m.) mot den nya routern. Kontakta ComHem Kundtjänst vid problem.

/Styrelsen

Publicerat 2019-11-05

Rapport från trappombudsmötet 4 nov

 /Styrelsen

Publicerat 2019-11-04
Schaktning på innergården i Ballongen
I samband med byggnation av nya lägenheter kommer schaktning att ske utanför Glidflyktsgatan 1 (gamla gästlägenheten)
/Styrelsen

 Publicerat 2019-11-04

Avloppsrensning
Påminner om att alla avlopp ska rensas med början av nästa vecka. Avloppsteknik AB utför arbetet och annonserar aven detta i anslagstavlorna i trapphusen

/Styrelsen

Segelflygarens föreningsdag...                                                  Publicerat 2019-10-06

Containern öppnas kl 10. I den kan ni slänga allt utom el- trädgårdsavfall och miljöfarligt avfall.  Trädgårdsavfall samlas på anvisad plats på respektive gård och hanteras sedan av MLT.
 
Denna dag plockar vi också skräp på vår mark och våra gator. Skräpplockare samt soppåsar finns.
 
HusmanHagberg bjuder på grillad korv och föreningen på fika.
 
Alla barn är välkomna till experimentverkstad med Science4nxg.
 
De som vill får gärna ha egna loppisbord.
 
OBS funktionsdugliga möbler kan hämtas av Möjligheternas Hus 0762-128196.

Varmt välkommna! 

 /Styrelsen

Publicerat 2019-10-06

Renovering av våra gårdar...
Då finns det uppdaterad infomration om gestaltningen av våra gårdar.

Mer finns att läsa här.

 /Styrelsen

Publicerat 2019-09-29

Föreningsdagen 20/10 kl. 10:00-14:00
HusmanHagberg bjuder på grillkorvarna även den här gången och finns på plats från kl. 11:00. 

Mer om föreningsdagen hittar du på anslagstavlan i trapphuset.

 /Styrelsen

 Publicerat 2019-06-28

Postboxar i trapphusen...
Några veckor senare än planerat kommer vi att sätta upp postboxar vid samtliga entreer. Arbetet påbörjas den 23 september. Detta kommer att medföra oljud när det behöver borras i väggarna vid entreérna.
 

/Styrelsen

 Publicerat 2019-07-27

Eldningsförbud (Fire ban)
Observera att det återigen råder eldningsförbud i hela Stockholm. Grillning är dock t.v. tillåten på avsedd grillplats på varje gård.
Mer om hur bränder kan starta hittar du här

/Styrelsen

Publicerat 2019-07-06

Årsmötesprotokollet
Här kommer  protokollet från senaste årsmötet

/Styrelsen

 Publicerat 2019-07-02

Trädbeskärning...
Under tiden 31 juli - 8 augusti kommer Trädmästarna att underhållsbeskära och ta bort vissa träd på föreningens mark. De träd som är för skadade kommer att sågas ned.


 

/Styrelsen

 Publicerat 2019-06-28

Postboxar i trapphusen...
Under vecka 32-34 kommer föreningen att sätta upp postboxar vid samtliga entreer. Detta görs för att det ska bli mindre spring i trapphusen, underlätta för brevbärarna och när information behöver delas ut från styrelsen till hushållen. Det kommer även finnas möjlighet för mindre försändelser att läggas direkt i postfacket.

Detta kommer att medföra oljud när det behöver borras i väggarna vid entreérna.

 

/Styrelsen

 Publicerat 2019-06-28

Rökfria zoner...
Den 1 juli 2019 inträder en ny lag som förbjuder rökning vid entreér och lekplatser. Mer information finns att läsa på HSB's hemsida.

https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/2019/sa-paverkas-en-brf-av-de-nya-reglerna-om-rokfria-zoner/?fbclid=IwAR2D5OZABxcK9N0I8cFbryUE9iV6qd7xKoTlMholCosjPDObahoSY50A8QE

/Styrelsen

 Publicerat 2019-06-28

Lekplatser...
Under sommaren kommer en översyn att göras gällande gungställningar och staket runt lekplatserna.
De gungställningar som inte uppfyller kraven kommer att tas bort. Detta gäller även staketen runt själva lekplatsern.

Flaggstången på kv. Uppvinden kommer också att tas bort.

/Styrelsen

 Publicerat 2019-06-24

Eldningsförbud (Fire ban)
Observera att eldningsförbud råder i hela Stockholm. Grillning är dock t.v. tillåten på avsedd grillplats på varje gård.
Mer om hur bränder kan starta hittar du här

/Styrelsen

 Publicerat 2019-05-23

Kl 7:20 - Bränderna  släckta och ventilationen igång igen.

/Styrelsen

Publicerat 2019-05-22 

                      Bränder!!!                         
Kl. 22.55:
Pga brandrök har ventilationen stängts av i två av kvarteren. Detta kommer att åtgärdas i morgon bitti.

 

/Styrelsen

Publicerat 2019-05-22 

                      Bränder!!!                         
Det brinner mycket i Stockholm just nu
  

bland annat i närheten av våra bostäder
Var alert och lyssna på nyheterna!!!

 

/Styrelsen

Publicerat 2019-05-08
Föreningsdag 19/5 kl. 10 - 14!

Container finns på plats, öppnas kl 10.00, först till kvarn gäller då den fylls snabbt!
Utdelning av sommarblommor sker under dagen till de portar som vill, jord inköpes på egen hand för trapp-pengen.
För barnen blir det experimentverkstad med Science4NXG mellan kl 11-13.
Styrelsen kommer att finnas på plats i föreningslokalen mellan kl 13-14 för att svara på era frågor.
HusmanHagberg står vid grillen, det bjuds på korv & bröd samt dryck.
Kaffe och fika serveras också.
Varmt välkomna önskar styrelsen.
Publicerat 2019-04-24
Årsredovisningen för 2018 hittar du här
/Leif

Publicerat 2019-04-16 

                Garagestädning                     
 Parkering förbjuden i hela garaget     

 p.g.a städning 

 Onsdag 8 maj mellan 08:00 - 16:00    
                                                               

/Styrelsen

Publicerat 2019-04-10
Kallelse till Årsstämma 8 maj 2019 kl 19:00

Kallelsen i sin helhet hittar du här. Punkt 26 (ändrade stadgar) hittar du här
/Styrelsen

 Publicerat 2019-02-05

Elavtal
Vissa nyinflyttade medlemmar har blivit kontaktade av ett elbolag som erbjuder kontrakt mellan medlemmen och elbolaget. Dessa ska ni inte skriva på eftersom det är föreningen (Brf Segelflygaren) som debiterar sina medlemmar och hyresgäster för elförbrukningen. I minst ett fall har ett elbolag debiterat en medlem nästan 2000 kronor för "brutet avtal". 

/Styrelsen

Publicerat 2019-02-03 

Motioner till Årstämman 2019-05-08

Motioner till Årstämman ska lämnas in till styrelsen senast den 28 februari

Årstämman hålls den 8 maj kl. 19:00 i Kyrkan Skarpnäcks Allé 31-33.

Kaffe eller te med macka serveras från 19:30

Varmt välkomna
Styrelsen

 Publicerat 2019-01-18

Rastning av hundar
Vi har noterat att vissa medlemmar låter hunden göra sina behov på föreningens gårdar och ibland på föreningens loftgångar och trapphus!!!. Dessutom plockas inte bajset upp. Vi vill därför påminna om att det är absolut förbjudet att rasta hundar på våra gårdar, trapphus och loftgångar. 

/Styrelsen

Publicerat 2019-01-14

Julgranar 

Julgranarna läggs i norra hörnet av Segelflygsgatan / Ballonggatan. 

/Styrelsen

GPublicerat 2018-11-01

Problem med sopsugen!
Vissa delar av anläggningen fungerar inte för närvarande. Envac jobbar med problemet.
 

2018-11-03

Det är fortfarande stora problem i hela Skarpnäck. Vi kommer att uppdatera den här rutan när vi vet mer. 
 

2018-11-05

Containers för sopor kommer att placeras här. (Gäller hela Skarpnäck)

2018-11-06
kl 18:00 idag skall ca 100 kärl (ej containers) vara utplacerade enl beredskapsplan


2018-11-08
Några sopnedkast är tömda nu och vi tror att vi börjar se ljuset i slutet på tunneln. De utplacerade kärlen används dock för lite vilket tyvärr tyder på att många inte läser vår hemsida.


2018-11-09
Nu ska sopsugsanläggningen fungera igen enligt Envac. Ni som fortfarande har problem ska felanmäla detta till HSB.

 

/Styrelsen

Publicerat 2018-10-27

Kamera i Miljörummet
Vi har installerat en kamera i miljörummet. Kameran tas i drift 1 nov 2018. Mer om detta kan du läsa här.

/Styrelsen

Publicerat 2018-10-19

Glöm inte föreningsdagen 21/10 kl. 10:00-14:00
HusmanHagberg bjuder på grillkorvarna den här gången och finns på plats från kl. 11:00. Dom arrangerar också en liten frågetävling.

Vidare kommer en representant från Postnord att informera om postboxar i trapphuset.

Mer om föreningsdagen hittar du på anslagstavlan i trapphuset.

 /Styrelsen

Publicerat 2018-10-12

Kallt i lägenheten? 
Elementen i blir inte varma förrän utetemperaturen sjunkit under 5 grader. 
Är dina element fortfarande kalla även när utetemperaturen sjunkit under 5 grader beror detta ofta på att termostatventilen fastnat i stängt läge.
Ibland kan elementen behöva avluftas. Kalla element felanmäls till HSB Servicecenter.

/Leif

Publicerat 2018-09-25

Postboxar i trapphuset
Styrelsen har tittat på en lösning för att ersätta brevinkasten och postlådorna till lägenheterna med en gemensam flerpostbox på bottenplan i trapphusen. Vi vill gärna ha in synpunkter från medlemmarna innan vi går vidare med detta. Skicka dina synpunkter till styrelsen@brfsegelflygaren.se senast den 14 oktober. Bild på postboxen hittar du här.

/Styrelsen

Publicerat 2018-09-26

Webbokningen fungerar igen
Efter åsknedslaget i augusti har webbokningen för föreningslokalen, bastun och gästlägenheten inte fungerat. Nu ska allt fungera igen.

 /Leif

Publicerat 2018-09-13
Problem med bredbandsuppkopplingen IGEN
vi har för närvarande problem med Internet-anslutningen igen. Problemet är rapporterat till Bredbandsbolaget.
/Leif
Publicerat 2018-08-30
Problem med bredbandsuppkopplingen
vi har för närvarande ingen åtkomst till Internet i hela föreningen. Bredbandsbolaget jobbar med problemet som beräknas vara löst före kl 15:00 idag
/Leif

Publicerat 2018-08-22

Cykel- och Moped-parkering
Nu kan du parkera din cykel eller moped på bottenplanet i garaget. Du måste dock märka den med ditt lägenhetsnummer så vi vet vem cykeln eller mopeden tillhör.
 

/Styrelsen

Publicerat 2018-08-04
Uppdaterat 2018-08-05
Uppdaterat 2018-08-07

Blixtnedslag i föreningen...
Ett blixtnedslag kl 17:37 idag har gjort att delar av tagg-systemet till våra portar samt tvättstugor har slagits ut. Detta är felanmält till jouren och styrelsen åtgärdar temporärt de portar som inte fungerar.
Om du inte kommer in i tvättstugan med tagg kan du använda samma nyckel som till förrådsgångarna.
Taggläsarna till dörrarna till trapphuset garaget plan 1-8 västra sidan fungerar inte: Använd trapphuset på den östra sidan. Fungerar igen.
Ni som bokat Gästlägenheten eller Föreningslokalen i augusti eller september: Gå till bokningspanelen på Segelflygsgatan 18 och kontrollera att bokningen finns kvar. Om inte, boka om igen. 

 /Styrelsen

Publicerat 2018-08-02

Bevattningsförbud eller inte? Vad gäller?
läs mer om detta på Stockholm Vatten hemsida

 /Styrelsen

Publicerat 2018-07-17
Uppdaterat 2018-07-26 

Utökat Eldningsförbud        

Observera att det råder eldningsförbud i hela Stockholms Län. Du får alltså varken elda eller grilla utomhus tills vidare. Gäller även på våra gårdar (privat mark)

/Styrelsen

Publicerat 2018-07-06

Varning för bedrägerier
Vågen av olika bedrägerier har ökat markant på senaste tiden. Läs mer hur du bäst skyddar dig här.

 /Leif

Publicerat 2018-07-14

Måsungar som springer omkring
Mata inte ungarna utan låt måsföräldrarna sköta detta så försvinner ungarna när dom blivit flygfärdiga. Måsarna blir agressiva när någon kommer för nära ungarna så försök att hålla avstånd till dessa. 

/Leif

Publicerat 2018-07-13
Webbokningen
kommer att ligga nere några dagar p.g.a. av omlokalisering. Det går dock fortfarande att boka på bokningstavlan på Segelflygsgatan 18.
/Leif

Publicerat 2018-07-05

Beskärning av vissa buskar
kommer att ske vid behov för att underlätta renovering och plåtbeklädning av murarna

 /Styrelsen

Publicerat 2018-06-28

Årsmötesprotokollet
Här kommer ett försenat protokoll från Årsstämman 2 maj

/Styrelsen

Publicerat 2018-07-04
Webbokningen OK
vi har haft problem med bokning av lokaler över Internet ett par dagar men nu ska det fungera igen.
/Leif

Publicerat 2018-07-02

Gästlägenheten
Fr.o.m 1 oktober 2018 stängs gästlägenheten i några månader. Detta p.g.a. nybyggnation av lägenheter på Glidflyktsgatan 1. Vi återkommer med fler detaljer om detta till hösten.

/Styrelsen

Publicerat 2018-06-15

Nya lokaler
Observera att Styrelsen och Fastighetsskötaren har flyttat från Glidflyktsgatan 1 till Segelflygsgatan 18. 

/Styrelsen

Publicerat 2018-05-26
Kallelse till Extrastämma 27 juni 2018
På denna stämma tas beslut om ändringar av våra stadgar. De ändrade stadgarna hittar du här
/Leif

Publicerat 2018-05-24

Svalor i garaget (motion på årstämman)
De gamla bona är borttagna för att förhindra häckning. Kabelstegarna på plan 1 där fåglarna brukar häcka kommer senare att täckas med nät. Observera att vi inte river bon där de fridlysta fåglarna redan etablerat sig.

/Styrelsen

Publicerat 2018-05-24

Bastun
Vår bastu kommer att tas i bruk igen 1 juni. Vi beklagar dröjsmålet som berodde på ett trasigt aggregat samt nedslag från besiktningen.

/Styrelsen

Publicerat 2018-05-13
Föreningsdag 20/5 kl. 10 - 14!
Husman Hagberg bjuder på grillad korv från kl. 12.
Kaffe med dopp serveras från kl. 11
Science4nxg håller experimentverkstad från kl. 11
Loppis för den som vill
Blommor och jord delas ut mellan 10-12.
Varmt välkomna.
Styrelsen

Publicerat 2018-05-08 

           Städningen avslutad 14:00        
 Parkering förbjuden i hela garaget     

 p.g.a städning 

 Onsdag 9 maj mellan 08:00 - 16:00    
                                                               

/Styrelsen

Publicerat 2018-05-05

Renovering av murar
Med start den 14 maj kommer AB Murarfirma CTJ att tvätta och renovera våra murar. Murkrönen kommer samtidigt att beklädas med röd plåt. Arbetet beräknas pågå under ca 6 veckor.

/Leif

Publicerat 2018-05-02


NYA STYRELSEN VALD

Ordinarie Styrelseledamöter:
Magnus Brattström, Glidflyktsgatan 2 (ordförande)
Marita Heiligers, Skarpnäcks Allé 35
Leif Sjölund, Ballonggatan 7A
Erik Koskelainen, Ballonggatan 3
Anna Svantesson, Uppvindsgatan 4
Maggie Lindfors, Glidflyktsgatan 4
Gunilla Holland, Glidflyktsgatan 9
Tamas Kark, Glidflyktsgatan 3A
Henrik Jakobsen, HSB-ledamot (utsedd av HSB)

Revisorer:
Ordinarie:
Eva Tillman, Segelflygsgatan 22
Lars G. Carlson, Segelflygsgatan 29
Suppleant:
Göran Ahlin, Segelflygsgatan 29

Valberedning:
Kamilla Johansson, Glidflyktsgatan 6 (ordförande)
Ivar de la Cruz, Skarpnäcks Allé 35
Pernilla Werndén, Ballonggatan 5
Jens Werndén, Ballonggatan 5

/Leif

Publicerat 2018-04-29

Förslag på tillägg angående stadgeändringar!

Björn Östmans förslag. Läs mer om detta här.
 

/Leif

Publicerat 2018-04-22
Garagestädning 9 maj!

Det är dags för vårens städning av garaget.
Samtliga bilar måste flyttas för att städfirman ska kunna utföra sitt arbete.
/Styrelsen
Publicerat 2018-04-11
Årsredovisningen för 2017 hittar du här
/Leif

Publicerat 2018-04-04

Bastun ur funktion
Vår nya fina bastu är tyvär ur funktion och går ej att boka. Vi meddelar när den fungerar och går att boka igen.

/Styrelsen

Publicerat 2018-04-04
Kallelse till Årsstämma 2 maj 2018

På denna stämma tas även ett beslut om ändringar av våra stadgar. De ändrade stadgarna hittar du här. Ändringarna är markerade med rött

Kallelsen till Åstämman hittar du här.
/Leif

Publicerat 2018-03-21

Öppning av ny bastu!
Vår nya fina bastu kommer att vara klar att tas i bruk Fredag 23 mars.
Adressen är Ballonggatan 6.

/Styrelsen

Publicerat 2018-03-19

Ombyggnation Segelflygsgatan 18

Under vecka 12 kommer ombyggnadsarbeten att påbörjas på S18.
Bastun kommer att stängas måndag 26 mars .Den nya bastun på Ballonggatan 6
kommer om allt går enligt plan att öppna samma datum. 

 

/Styrelsen

Publicerat 2018-03-09

Fönstertätning Uppsamlingsrunda
För de som inte har fått sina fönster och balkongdörr tätade så kommer en uppsamlingsrunda att ske vecka 11-12. Avisering sker 2 dagar innan. Detta är sista chansen att få lister bytta.

Även om ni bytt lister själva skall kittning på fönster kontrolleras så Fog och Fönster behöver få tillträde till lägenheten.

/Styrelsen

Publicerat 2018-02-28 

                                                               
VARNING FÖR SNÖRAS!!!

För närvarande jobbar vår entreprenör med att rensa taken från snö-överhäng. Vistas därför inte under överhängen på ex.vist balkonger innan överhängen är borta.
                                                               

/Leif

Publicerat 2018-02-24
Uppdaterat 2018-02-27
Extra Stämma 14 mars 2018

På denna stämma tas två beslut. Dels om byggnation av nya lägenheter, dels om en ändring av våra stadgar. Mer om byggnationen hittar du här.
De ändrade stadgarna hittar du här. Ändringarna är markerade med rött

Kallelsen till den Extra stämman hittar du här.
/Leif

Publicerat 2018-02-21

Viktigt information om loftgångar!

Läs mer om Entréer via loftgångar och Föreningens regler för loftgångar.
 

/Styrelsen

Publicerat 2018-02-16

Styrelsen har tagit beslut om nya regler för loftgångar.

Loftgången tillhör inte enskild lägenhet den är föreningens gemensamma område.

Loftgången får ej avgränsas.Loftgången får ej heller användas som förvaringsutrymme. Av säkerhetsskäl får loftgången ej blockeras.

Här kan föreningen på samma sätt som gäller för källargångar bortforsla föremål utan föregående varning.

Förvara inte brandfarligt och lättantändligt material på loftgången.
Som brandfarligt material räknas till exempel möbler som är stoppade,gardiner,sängar,sängkläder,gasol och brandfarliga vätskor.

Ingen förvaring av motordrivna fordon,cyklar,barnvagnar,bildäck eller annat.
Permanent förvaring får ske i förråd. 

Grillning är inte tillåtet.

Enklare balkongmöbler får finnas, fri utrymmning måste kunna ske utan att föremål flyttas håll fri utrymmningsväg på minst 80 cm fri yta. 

Fönsterdelen på loftgången får inte täckas över.Dörren får inte heller låsas med eget lås.Endast av föreningen godkänt lås får förekomma.

Loftgången ska hållas i städat skick.

Om lägenhetsinnehavaren har tillbyggt, ombyggt eller förändrat balkongdelen utan skriftligt tillstånd kan styrelsen besluta att boende blir skyldig att på egen bekostnad återställa till ursprungsskick.

Boende skall ansöka till styrelsen innan tillbyggnad,ombyggnad eller annan förändring påbörjas.Ritning eller skiss ska medfölja ansökan. Om tillstånd lämnas av styrelsen sker detta under förutsättning att bostadsrättsinnehavaren följer anvisningar .Följer bostadsrättsinnehavaren inte dessa kan föreningen riva all tillbyggnad eller ombyggnad på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

 

/Styrelsen

Publicerat 2018-02-15

Fönstertätning
Tätningen av våra fönster fortsätter och balkongdörrar. I dag blir de klara med Kv. Ballongen. Sedan är det bara Kv Segelflygaren, några förskolor och ett uppsamlingsheat kvar.

/Styrelsen

Publicerat 2018-02-10 

Gestaltningsförslag till våra gårdar....

Denna finns nu upplagd på nedan länk.

Gestaltningsförslag

/Trädgårdsgruppen

Publicerat 2018-02-04 

Motioner till Årstämman

Motioner till Årstämman ska lämnas in till styrelsen senast den 28 februari

Årstämman hålls den 2 maj kl. 19:00 i Kyrkan Skarpnäcks Allé 31-33

/Leif

Publicerat 2018-02-04
Medlemsmöte
Den 6 mars kl. 19:00 arrangerar Valberedningen och Styrelsen ett medlemsmöte i Föreningslokalen. Mer om detta hittar du här.
/Leif

Publicerat 2018-01-23

Fönstertätning
Några adresser är nu klara och arbetet fortsätter. Llistan under pågående projekt är uppdaterad.

/Styrelsen

Publicerat 2018-01-17

Vi bygger om!

Det kommer att byggas en ny bastu på Ballonggatan 6. Arbetet påbörjas vecka 4 vår entrepenör kommer att avisera boende i porten.

 

/Styrelsen

Publicerat 2018-01-03

Julgranar 

Julgranarna läggs i norra hörnet av Segelflygsgatan / Ballonggatan. 

/Leif

Publicerat 2017-12-23 
GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR
önskar
Styrelsen
Brf Segelflygaren

Publicerat 2017-12-11

Dags för del två i fönstertätningsprojektet
Då var det hög tid för Kv. Ballongen och Segelflygaren att få sina fönster och balkongdörrar tätade. Mer info finns att läsa här.

/Styrelsen

Publicerat 2017-11-21 

                                                               
 Parkering förbjuden i gästparkeringen 

                            p.g.a. sanering.                                            

 Gäller torsdag 30 nov. 08:00 - 16:00    
                                                               

/Styrelsen

Publicerat 2017-11-20

OBS! HSB Öppet Hus 22 november 18:00 

/Leif

Publicerat 2017-11-09
Gröna påsen
Idag kom äntligen gröna påsen till vår förening. Rullar med påsar och hållare till påsen hittar du i miljörummet. När påsen är full knyter du ihop den ordentligt och kastar den i sopnedkastet. Mer om vad du får slänga i påsen hittar du här.

/Leif

Publicerat 2017-10-27

Garagenyheter
Vi har haft mycket problem med utomstående som använder gästparkeringen för att mecka och lacka bilar. Som en föjd av detta kommer vi bl.a. att göra en del förändringar med garagekoden. Mer om detta kan du läsa här

/Leif

Publicerat 2017-10-25
Besiktning av lägenhet

Styrelsen har beslutat om att införa en besiktning av lägenheter som ska överlåtas.
Detta är en trygghet både för säljare och köpare då eventuella anmärkningar påtalas innan överlåtelsen är genomförd.

/styrelsen

Publiserat 2017-09-25
Chromecast i TVn
Med Chromecast kan du titta på kanaler och lyssna på musik från hela världen. M.a.o. ett bra och billigt alternativ till satellit-mottagare. Mer om Chromecast hittar du här. Mer avancerade tips hittar du här.

/Leif

Publicerat 2017-09-19

Problem med ComHem
Vi har f.n. ingen tvsignal på Ballonggatan 3. Problemet är felanmält och felsökning pågår.

/Leif

Publicerat 2017-09-15

Service av tvättmaskiner
Med början i september kommer Electrolux att utföra service på maskinerna i tvättstugorna. Två pass kommer att bokas i varje tvättstuga. Under dessa pass kan tvättstugorna ej nyttjas av de boende.

styrelsen

Publicerat 2017-09-14

Förstudie angående nybyggnation av lägenheter
Styrelsen har sedan en tid tillbaka arbetat med en förstudie på nybyggnation av lägenheter i föreningen. Mer om detta hittar du här

/Leif

Publicerat 2017-09-13

Våra gårdar.... 
Det är dags för våra gårdar och trapplotter att renoveras. Du som vill lämna synpunkter hittar mer information under sidan Våra gårdar.

/Maggie 

Publicerat 2017-09-05

Viktig information från ComHem

/Leif

Publicerat 2017-09-05

Kallt i lägenheten? 
Är dina element kalla även när utetemperaturen sjunkit under 5 grader? Detta beror ofta på att termostatventilen fastnat i stängt läge. Ibland kan även elementen behöva avluftas. Kalla element felanmäls till HSB Servicecenter.

/Leif

Publicerat 2017-09-03

Målningsarbeten
Under hösten kommer staket som sitter på murarna att målas om. De staket som är belamrade med växter m.m. målas när de blivit frigjorda.

/Leif

Publicerat 2017-09-01

Skadedjur
Det har under sommaren varit problem med råttor på våra gårdar.Tänk på att inte ställa soppåsen utanför dörren mata heller inte fåglar. Skarpnäck är en av de stadsdelar som har minst problem med råttor vi hoppas att det fortsätter vara så!

/styrelsen

Publicerat 2017-08-22

Ventilationsarbete (OVK)
Under veckorna 36-40 kommer airCano AB att arbeta med ventilationen i våra fastigheter.Mer information aviseras i era brevlådor 5-7 dagar i förväg. Ventilationskontroll OVK är en lagstadgad föreskrift som måste uppfyllas.Det är därför av yttersta vikt att vår entrepenör får tillträde till lägenheterna. De extrakostnader som kan uppstå om tillträde ej ges till airCano AB kommer att påföras lägenhetsinnehavaren.

/styrelsen

Publicerat 2017-08-18

Infartsporten i garaget ur funktion
Felet är anmält till UNA-portar. Tills vidare används utfartsporten för både in- och utfart.

/Leif

Publicerat 2017-08-11

Ny restaurang i Skarpnäck
Skarpnäck har nyligen berikats med en riktigt bra autentisk Thai Restaurant

/Leif

Publicerat 2017-07-29

Kallelse till Extrastämma
onsdagen den 16 augusti 2017 kl. 19.00 i Kyrkan på Skarpnäcks allé 31-33.
Mer om detta hittar du här

/Leif

Publicerat 2017-07-16 

OBS!
From 26/7 upphör hämtning av matavfall och kärlen kommer att tas bort.
Istället kommer matavfallet kunna slängas direkt i sopnedkastet i speciella gröna påsar.
Mer info. kommer samt utdelning av de gröna påsarna kommer att ske. Detta beräknas komma igång i Aug/Sep.

styrelsen  

Publicerat 2017-05-24 

Förändring i styrelsen! 

Gustav Sandqvist har avgått från styrelsen på egen begäran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          styrelsen  

Publicerat 2017-05-18 

Renovering av altaner! 

Altanrenovering kommer att påbörjas i juni.
Berörda portar är Segleflygsgatan 39,43  Glidflyktsgatan 9
Uppvindsgatan 6,8 samt Ballonggatan  6,10.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  styrelsen

Publicerat 2017-05-15 

Borttagning staket! 

Under våren kommer de staket som är i dåligt skick att rivas.
De staket som ej fyller någon funktion kommer ej att ersättas med nya.
                                                                                                                                                                                                                                                                          styrelsen

Publicerat 2017-05-01 

Garagestädning 10 maj! 

Det är tid för den årliga städningen av garaget!
Samtliga bilar måste vara borta mellan kl 8-16.
                                                                                                                                           styrelsen

Publicerat 2017-04-26 

Målning i garaget!

Trapphusen i garaget kommer att målas om under maj månad.
Golv väggar och tak ska få ny färg det kan uppstå vissa avstängningar när golven ska målas.Det kommer alltid att vara öppet i ett av trapphusen.

                                                                                                          styrelsen

Publicerat 2017-04-03 

Kallelse till årstämma

Onsdagen den 3 maj 2017 kl 19.00 i kyrkan på Skarpnäcks alle 31-33.

Här hittar du kallelsen i sin helhet.

Publicerat 2017-03-20 

Det kommer att göras beskärningar och nedklippning av växtlighet som täcker murarna framför våra byggnader.
Murarna kommer sedan att rengöras och där det så behövs lagas.Staketen som sitter på murarna kommer att målas om.
Arbeten med detta kommer att pågå under våren och sommaren.

/Styrelsen

Publicerat 2017-03-10 

                                                               
 Parkering förbjuden i gästparkeringen 

                            p.g.a. sanering.                                    

 Gäller 13 mars 07:30 - 14 mars 16:00  
                                                               

/Styrelsen

Publicerat 2017-02-20 

KOM IHÅG!
Motioner till Årstämman ska lämnas in till styrelsen senast den 28 februari!

Årstämman hålls den 3 maj kl. 19:00 i Kyrkan Skarpnäcks Allé 31-33

/Styrelsen

Publicerat 2017-02-03

Viktig information om dina taggar

Har du koll på alla dina taggar? Om du förlorar en tagg så måste detta anmälas till fastighetsskötaren utan dröjsmål. Risken är annars stor att taggen hamnar i fel händer och används för mer eller mindre suspekta aktiviteter.

Kolla därför att du har alla dina taggar i säkert förvar.

Styrelsen


Publicerat 2017-02-01

Fönstertätning
Mer om detta projekt hittar du fortsättningsvist i länken  Pågående projekt ovan

Styrelsen
Publicerat 2017-01-19

Stopp i sopsugen!

Det är problem med sopsugen i vissa portar.


Styrelsen


Publicerat 2017-01-16

Mötesplatsen i Skarpnäck

En öppen mötesplats för dig som är över 65 kostnadsfria
aktiviteter varje vardag! Fallvindsgatan 3 ingång från gården.

www.stockholm.se/skarpnack 
 

Styrelsen


Publicerat 2017-01-13

Fönstertätning
 
Projektet med att täta fönster fortsätter. Tisdagen den 17 januari börjar vi med Segelflysgatan 31. Läs mer om detta under  Pågående projekt

Styrelsen

Publicerat 2017-01-12


Viktig information om miljörummet

Under februari 2017 kommer dina nuvarande taggar att successivt spärras från miljörummet i garaget. Du kommer istället inom kort att få en ny tagg för detta ändamål levererad till din brevlåda. Denna tagg ger dig tillträde till miljörummet alla dagar mellan 06:00 - 21:00.

Syftet till detta är att få bort obehöriga personer som olovligen nyttjar och överfyller vårt miljörum.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen
Brf Segelflygaren

Styrelsen

Publicerat 2017-01-11

Julgranar 

Julgranarna läggs i norra hörnet av Segelflygsgatan / Ballonggatan. 

/Leif

Publicerat 2017-01-09

Bokning av lokaler på Internet
 
Sedan några veckor tillbaka har det inte varit möjligt att boka bastun, föreningslokalen eller gästlägenheten via nätet. Detta ska nu fungera igen

/Leif


Publicerat 2017-01-02

Fönstertätning
 
Projektet med att täta fönster fortsätter.Vecka två är det Glidflyktsgatan 6 som kommer att åtgärdas.                                                                                                       
                                                                                                Styrelsen


Publicerat 2016-12-10

  Stopp i sopsug

Det har under veckan varit stopp i sopnedkasten i vissa portar.
Styrelsen har varit i kontakt med Envac som sköter sopsamfälligheten för Skarpnäck ett flertal gånger. Idag lördag har vi fått besked om att det är hål i grenröret och efterföljande rörböj utanför den gemensamma mottagningsstationen.Det kommer nu att göras en provisorisk lagning av detta.
Nya rör kommer givetvis att monteras men dessa har en leveranstid på 5-6 veckor.
                                                                     

                                                                                                       
                                                                                                Styrelsen


Publicerat 2016-12-04

 Matavfall nya rutiner                                                                                                      
De kärl som nu finns i garaget kommer att tas bort från årsskiftet.
Avfallet kommer då att kunna slängas direkt i sopnedkasten.
För att kunna särskilja matavfallet från vanliga sopor kommer en grön påse
att användas.Denna påse kommer att distribueras till alla hushåll i föreningen.
Förhoppningsvis kommer detta att förenkla hanteringen, vi kommer också att slippa den ibland otrevliga lukten från de nuvarande kärlen.
                                                                                                       
                                                                                                Styrelsen

Publicerat 2016-12-01

Juletider

Vi är lite sena med våra julgranar i år p.g.a el problem.Detta är nu åtgärdat och julgranar kommer att lysa upp våra gårdar under nästkommande vecka.
                                                                                                            Styrelsen

Publicerat 2016-11-26

Garagenyheter
Nu är det nya miljörummet i garaget klart för användning. Det ligger på motsatta sidan av det förra miljörummet. Vi har lagt ner mycket arbete på att få det snyggt och rent och vill att det så ska förbli i fortsättningen.
Belysningen i garaget har nyligen blivit utbytt till ledlysrör. Det innebär en halvering av elförbrukningen samt upp till 5 gånger längre livslängd än vanliga lysrör.

/Styrelsen

Publicerat 2016-11-19

Vattensamlingar i garaget
Förra veckans snöoväder ledde till att stora mängder snö drogs in i garaget och bildade stora vattensamlingar. Detta kommer att åtgärdas under veckan som kommer. 

/Mohammed

Publicerat 2016-11-09

Snöoväder
Nu har även vi drabbats av snöovädret. Vår entreprenör för snöröjning har dessutom fått problem med sin snöplog och måste därför handskotta tills den är lagad. Om du vill bidra själv med skottning så finns snöskyffel i städ-förrådet som finns på markplan i trapphuset (på vissa ställen i förrådsgången). Meddela styrelsen via email om skyffel saknas. 

/Leif

Publicerat 2016-10-28

PROBLEM IGEN MED SOPHÄMTNINGEN I MILJÖRUMMET.

Vi har återigen problem med IL som har som uppdrag att tömma våra soprum. Vi ber er därför att avvakta med att kasta sopor tills problemet har åtgärdats.

(Åtgärdat på kvällen)

/Leif

Publicerat 2016-10-15

MILJÖRUMMET.

Kärlen för wellpapp fylls upp med rasande fart, mycket beroende på att många slänger in ovikta kartonger i kärlen. Kärlen kan därför ibland innehålla upp till 80 procent luft. Vik därför ihop kartongerna innan dessa läggs i kärlen.
 

/Leif

Publicerat 2016-10-10

PROBLEM MED SOPHÄMTNINGEN I MILJÖRUMMET.

Vi har återigen problem med IL som har som uppdrag att tömma våra soprum, speciellt när det gäller tömning av glaskärlen. Vi ber er därför att avvakta med att kasta sopor tills detta problem  har åtgärdats.

(Åtgärdat 2016-10-11 strax före 17)
 

/Leif

Publicerat 2016-10-10

Mark- och trädgårds-skötseln i föreningen
 
I början på 2016 upphandlade styrelsen ett nytt avtal angående markskötseln. Tre olika markentreprenörer fick ge anbud på samma uppdrags-underlag. Prisskillnaderna var markanta vilket resulterade i att vi bytte ut den dåvarande entreprenören mot MLT. Mer om deras uppdrag hittar du här eller under Sök - Mark och trädgård.
Om någon har synpunkter angående markskötseln ska dessa framföras direkt till styrelsen och inte till personalen på MLT. 

/Leif

Publicerat 2016-08-12

Varning för skadegörelse!

Det händer mycket nu i slutet på sommarlovet. Vi har fått rapporter på obehöriga inne på gårdarna som försökt ta sig in trapphusen på olika, mer eller mindre sofisticerade sätt. Om du upptäcker pågående skadegörelse eller inbrottsförsök ska du ringa Polisen på tel 112.
 

/Leif

Publicerat 2016-08-11

Ruta krossad på Segelflygsgatan 25


I går kväll den 10 augusti vid 23:30-tiden (eventuellt senare) har någon kastat en flera kilo tung stenbumling genom fönstret på porten på Segelflygsgatan 25. Händelsen är polismäld. 

OBS! Har du sett eller hört något något som kan ha samband med detta, ring styrelsen på tel. 076-3272671 eller skicka ett email till styrelsen@brfsegelflygaren.se. Du kan också ringa polisen på 11414 och uppdatera ärendet med nummer 5000-K-979987-16
Vid pågående brott ska du alltid ringa Polisen på 112.

/Leif

Publicerat 2016-07-28

Problem med Sopsugsanlägningen

Meddelande från Sopsamfälligheten 2016-07-28 09:15

Sopsugen har i tisdags träffats av ett blixtnedslag. Detta upptäcktes under gårdagen och därmed satte Envac Service omedelbart igång med att felsöka. Enligt besked torsdag morgon så har man hittat några fel och åtgärdar dessa. Men de måste hitta alla felaktiga elektronikkort innan anläggningen kan köras fullt ut. Man vet att det är 10-15 stopp i  sopnedkast just nu.


Meddelande från Sopsamfälligheten 2016-07-28 15:04
Har fått besked från Envac Service att anläggningen körs i så kallat handtömningsläge nu varför alla sopor ska bli tömda.
Man har kallat in folk som ska kontrollera var det står sopor och se till att dessa tas bort.
Det egentliga felet har inte hittats ännu men inringning av det pågår.

2016-07-30
Nu verkar det fungera sedan i fredags förmiddag.  Om sopsugen inte fungerar anmäls detta till HSB Service Center.

/Leif

Publicerat 2016-06-23

Har du fått post från Bolagsupplysningen?
 
Bedriver du egen verksamhet och har fått ett "erbjudande" från Bolagsupplysningen?  Skriv inte under något avtal med detta företag. Läs mer om detta här på Svensk Handels hemsida. 

/Leif

Publicerat 2016-06-01

Felaktig information från Bredbandsbolaget

Bredbandsbolaget har i dagarna skickat ut nya routrar till flera medlemmar eftersom den nya routern ger oss högre hastighet. I det medföljande brevet från Bredbandsbolaget står det att man ska skicka tillbaka den gamla routern på egen beskostnad eller betala 500 kronor om man behåller routern.

Observera att detta är felaktigt!!! Du ska istället avvakta tills du fått en returfraktsedel från Bredbandsbolaget. Den använder du för att utan kostnad skicka tillbaka din gamla router. 
 

/Leif

Publicerat 2016-05-26
Uppdaterat 2016-06-04

Loftgångsdörrar 
Föreningen kommer inom kort att ta bort insynsskydden som finns på många fönster på loftgånsdörrarna. Den främsta orsaken till detta är att många av insynsskydden hindrar dagsljus att nå in till trapphusen vilket utgör en säkerhetsrisk, t.ex. om    elförsörjningen slås ut vid en brand. Detta gäller främst de trapphus som inte har andra fönster på våningsplanen än de som sitter i loftgångsdörrarna

/Leif

Publicerat 2016-05-07


NYA STYRELSEN VALD

Ordinarie Styrelseledamöter:
Leif Sjölund, Ballonggatan 7A, Ordförande
Marita Heiligers, Skarpnäcks Allé 35, Vice Ordförande
Erik Koskelainen, Ballonggatan 3, Sekreterare
Anna Svantesson, Uppvindsgatan 4, Ekonomi

Gunnar Maxe, Glidflyktsgatan 6
Gustav Sandqvist, Segelflygsgatan 37
Mohammad Sayadi, Ballonggatan 1
Magnus Brattström, Glidflyktsgatan 2
Magnus Wahlström, Ballonggatan 7
Maggie Lindfors, Glidflyktsgatan 4
Inge Hjalmarsson, HSB-ledamot (utsedd av HSB)

Revisorer:
Ordinarie revisor:
Eva Tillman, Segelflygsgatan 22 (ny)
Revisorssuppleant:
Barbro Johansson, Segelflygsgatan 39 (ny)

Valberedning:
Lars G. Carlson, Segelflygsgatan 29
Ivar de la Cruz, Skarpnäcks Allé 35
Pernilla Wernden, Ballonggatan 5 (ny)

/Leif

Publicerat 2016-04-23

Nu finns Årsredovisningen här

/Leif

Publicerat 2016-04-15

Kallelse till Årsstämma

Årstämman hålls den 4 maj kl. 19:00 i Kyrkan Skarpnäcks Allé 31-33

Kallelsen i sin helhet hittar du här.

/Leif

Publicerat 2016-03-14

Ställ frågor till Styrelsen och Valberedningen
Den 23 mars 2016, kl. 19:00-20:00 finns vi i Föreningslokalen på Segelflygsgatan 18 och svarar på frågor från medlemmarna.

/Leif

Publicerat 2016-03-03

Loftgångar eller farstukvistar? - Vad hände sedan? 
Föreningen blev i slutet av förra året anmäld till Hyresnämnden av en medlem som bl.a. hävdade att vissa loftgångar, däribland hans egen, egentligen är farstukvist-balkonger. Denne medlem ansåg sig därför ha rätt att använda sig av ett eget lås i loftgångsdörren vilket är i strid med föreningens bestämmelser.
Vid förhandlingarna den 22 februari blev dock Hyresnämndens beslut att avskriva ärendet från vidare handläggning. Beslutet kan inte överklagas. 

/Leif

Publicerat 2016-02-24 

KOM IHÅG!
Motioner till Årstämman ska lämnas in till styrelsen senast den 29 februari!

Årstämman hålls den 4 maj kl. 19:00 i Kyrkan Skarpnäcks Allé 31-33

/Leif

Publicerat 2016-02-05

Kurs för medlemmar
Vi rekommenderar denna kurs för medlemmar som drivs i HSBs regi. 

/Leif

Publicerat 2016-01-28

Vandalisering av portläsare


I natt blev ett flertal portläsare i föreningen vandaliserade igen och satta ur funktion. Tilltaget skedde denna gång på Ballonggatan 7, eventuellt på fler ställen. I dessa portar kommer låsen att tejpas så att det går att komma in. 

Uppdaterat 2016-01-29: Det som hände var att rutan krossades och en kodläsare slets bort vid huvudporten på Ballonggatan 7. Detta ledde även till störningar på Ballongatan 9. Reparationen av systemet var klar på kvällen den 28 januari. Fönstret reparerades temporärt och byts ut vid ett senare tillfälle.


OBS! Har du sett något som kan ha samband med detta, ring styrelsen på tel. 076-3272671 eller skicka ett email till styrelsen@brfsegelflygaren.se. Vid pågående brott ska du alltid ringa Polisen på 112.

/Leif

Publicerat 2016-01-22 

Renovering av avloppstammar

Mellan 8 februari och 3 mars 2016 kommer Avloppsteknik Svenska AB att utföra renovering av stammar och avloppsledningar (i lägenheter). Mer detaljer om detta hittar du här.

/Leif

Publicerat 2016-01-22

Anslagstavlan utanför miljörummet
På förekommen anledning ber vi att få påminna om att tavlan inte får användas i syfte att sprida kränkande information om andra personer. 

/Leif

Publicerat 2016-01-13

Julgranar 

En någon sen påminnelse: Julgranarna läggs i norra hörnet av Segelflygsgatan / Ballonggatan. 

/Leif

Publicerat 2015-12-26

Vandalisering av portläsare


natten mot julafton blev et flertal portläsare i föreningen vandaliserade och satta ur funktion. Tilltaget skedde på adresserna:
Uppvindsgatan 2 och 4. 
Segelflygsgatan 22, 35 och 37.  
I dessa portar är låsen tejpade, annars går det inte komma in. Händelsen är polisanmäld.


OBS! om någon sett nåt som kan ha samband med detta, ring styrelsen på tel. 076-3272671 eller skicka ett email till styrelsen@brfsegelflygaren.se

/Leif

Publicerat 2015-12-25 

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR

önskar
Styrelsen
Brf Segelflygaren

Leif


Publicerat 2015-12-09

Renoveringen av sopsugen är klar!!
Det gick snabbare än beräknat så nu har vi ett litet problem med att få ut information om detta så snart som möjligt eftersom sopbehållarna försvinner redan i morgon.
Du som läser detta: Snälla hjälp oss med att få ut information om detta i ditt trapphus.

Tack på förhand

.                                                                                     /Leif

Publicerat 2015-11-30

Grovtvättstugorna stängs 1 jan 2016


I och med införandet av nya och större tvättstugor i alla trapphus, kommer bägge grovtvättstugorna att stängas. Från och med 2016-01-01 kan du alltså inte använda grovtvättstugorna mer.

/Leif

Publicerat 2015-11-26

Ny anslagstavla utanför miljörummet
Nu finns en anslagstavla till höger om miljörummet i garaget. Den får endast användas av föreningens medlemmar i syfte att nå ut med information till andra medlemmar.

/Leif

Publicerat 2015-10-10

Kalla element 

Är dina element kalla även när temperaturen ute är under 5 grader? Detta beror ofta på att termostatventilen fastnat i stängt läge. Ibland kan även elementen behöva avluftas. Kalla element felanmäls till HSB Servicecenter.

/Leif

OD JUKPublicerat 2015-10-09 

 

BRF Segelflygaren fyller 30 år


Detta firar vi på föreningsdagen söndagen 18/10 kl:10-15

Program

11.00 Vandring med Gun Jervelius om Skarpnäcks historia. Tar ca 1 1/2 timme. Max 25 deltagare. Biljett (gratis) hämtas från kl. 10.00 utanför föreningslokalen.

13.00-15.00 bjuds det på lättsam musikunderhållning med bl.a gruppen "Still crazy".

Övrigt

Lökar kommer finnas för utdelning utanför föreningslokalen.

Som vanligt bjuder vi på grillad korv samt kaffe med dopp.

Korven sponsras av mäklarfirman HusmanHagberg som även kommer finnas på plats för att svara på frågor.

Även denna gång kommer vi att ha en container öppen från kl. 10:00

 

Varmt välkommna!!
Styrelsen

 

Publicerat 2015-09-27

Snabbare bredband fr.o.m. 1 oktober


Fr.o.m. 1 oktober 2015 hörjs hastigheten på vårt bredband från 100/10Mbits/s (Megabits per sekund) till 250/100 Mbits/s. Föreningen kommer dock att debitera dig samma kostnad som tidigare. Om du vill ha ännu snabbare bredband så kan du få detta mot en extra kostnad. Mer om detta och annat hittar du i denna broschyr från Bredbandsbolaget. 

/Leif

Publicerat 2015-06-19

Demo av de nya tvättmaskinerna och annan utrustning. Plats: Ballonggatan 7
Tid: 25 juni kl. 18:30


Alla intresserade är välkomna

/Leif

Publicerat 2015-06-16

Höjd förseningsavgift


Fr.o.m. 1 juli 2015 höjs förseningsavgiften till 300 kronor per tillfälle. Betala därför din bostadsrättsavgift och hyra i tid.

/Leif

Publicerat 2015-05-04 


Marksättningar vid tunnelbanan.

Snart börjar schaktning vid Skarpnäcksgången nära T-banan. Anledningen är att en misstänkt vattenläcka förorsakar marksättningar.

Uppdaterat 2015-05-13


Det dröjer med schaktningen. Det beror på att Stockholms Stad vill kolla med sina experter först så att inga skador uppstår på tunnelbanan och gången utanför staketet. Eventuellt så måste gången spärras av och ledas om.

Uppdaterat 2015-05-20
 

Nu leds Skarpnäcksgången om vid tunnelbanan. Du får gå till vänster istället för till höger när du kommer utfrån stationen. Schaktningsarbetet påbörjades den 21 maj.

Uppdaterat 2015-05-28


Ingen vattenläcka hittades vid schaktningen. I stället tror man nu att sättningarna beror på förändringar i grundvattennivån nära tunnelbanan. Företaget WSP håller f.n. på att analysera orsaken till detta på uppdrag av Brf Segelflygaren.

/Uppdaterat 2015-06-07

Publicerat 2015-05-07


NYA STYRELSEN VALD

Ordinarie Styrelseledamöter:
Leif Sjölund, Ballonggatan 7A, Ordförande
Marita Heiligers, Skarpnäcks Allé 35, Vice Ordförande
Erik Koskelainen, Ballonggatan 3, Sekreterare
Anna Svantesson, Uppvindsgatan 4, Ekonomi

Gunnar Maxe, Glidflyktsgatan 6
Gustav Sandqvist, Segelflygsgatan 37 Ny
Mohammad Sayadi, Ballonggatan 1
Magnus Brattström, Glidflyktsgatan 2 (ny)
Magnus Wahlström, Ballonggatan 7 (ny)
Maggie Lindfors, Glidflyktsgatan 2 (ny)
Inge Hjalmarsson, HSB-ledamot (utsedd av HSB)

Revisorer:
Ordinarie revisor:
Gunilla Nirman, Segelflygsgatan 31 (Ordinarie)
Revisorssuppleant:
Eva Tillman, Segelflygsgatan 22 (suppleant) (ny)

Valberedning:
Lars G. Carlson, Segelflygsgatan 29
Anders Ulmestig, Segelflygsgatan 29
Ivar de la Cruz, Skarpnäcks Allé 35

/Leif

Publicerat 2015-04-28

Nu finns Årsredovisning 2014 på hemsidan.                                                         /Leif

Publicerat 2015-04-27

Lördagen den 23/5 10:00-12:00 blir det utdelning av sommarblommor & jord utanför Föreningslokalen.                                                                                     /Leif

Publicerat 2015-04-18

Kallelse till Årsstämma

HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING SEGELFLYGAREN NR 143 I STOCKHOLM

onsdagen den 6 maj 2015 kl. 19.00

i Kyrkan på Skarpnäcks allé 31-33

Kaffe kommer att serveras med början kl. 18.30 då även styrelsen finns på plats.

Dagordning

01 Stämmans öppnande
02 Val av ordförande vid stämman
03 Anmälan av ordförandens val av protokollförare
04 Godkännande av röstlängd
05 Fastställande av dagordningen
06 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
07 Fråga om kallelse behörigen skett
08 Styrelsens årsredovisning
09 Revisorernas berättelse
10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
11 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13 Fråga om arvoden
14 Val av styrelseledamöter
15 Val av revisor och revisorssuppleant
16 Val av valberedning
17 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
18 Motioner, som bifogats handlingarna
19 Beslut om godkännande av nya Stadgar (HSB 2011)
20 Övriga anmälda ärenden
21 Stämmans avslutande

/Leif

Publicerat 2015-03-24

Information från Valberedningen


Brf Segelflygaren behöver förstärkning av Styrelseledamöter

Genom att sitta i styrelsen får du vara med och diskutera, arbeta fram och ta beslut om Brf-frågor som gäller t.ex. boendeförhållanden, avtal, medlemsfrågor, ekonomin och miljön.

·       Du vill väl ha möjlighet att var med och påverka?
·       Du är väl intresserad? (unik möjliget till egen kompetensutveckling)
·       Du kan även göra en stor insats för Brf Segelflygaren
·       Du träffar Valberedningen och sittande styrelse innan stämman som informerar om vad som händer under ett mandatår
·       Du får gå på kurs hos HSB
·       Känner du någon du tycker skulle passa i styrelsen eller som revisor?

Hör av dig till Valberedningen om intresse, före den 10 april 2015 till

valberedning@brfsegelflygaren.se

Ivar Dela Cruz, Anders Ulmestig & Lasse Gonzalez Carlson

/Leif

Publicerat 2015-03-18

Avgång från styrelsen

 

Ewa Wachtmeister har avgått från styrelsen på egen begäran.

/Leif

Publicerat 2015-03-09

 

Missa inte!!!

Informationsmötet och Extrastämman den 23 mars.

Den 23 mars händer flera saker, nämligen;

18:00 Information om Vindkraftverk - Anna-Karin Anderssen från OX2

18:30 Information om Solceller - Sven-Ove Axelsson från EC Nordic

19:00 Extrastämma nya stadgarna (separat kallelse har skickats ut)

Direkt efter extrastämman som beräknas ta ca 30-45 minuter finns Valberedningen och Styrelsen på plats för att svara på frågor från medlemmarna.

Plats: Skarpnäckskyrkan

Kaffe med fikabröd serveras före mötet. Observera att om du ska deltaga i Extrastämman måste du registrera dig direkt när du kommer.


Välkommen

/Leif

Publicerat 2015-03-04

Sopnedkasten stockar igen


Detta beror på ett centralt fel i sopsugsanläggningen och drabbar stora delar av Skarpnäck. Fel beräknas vara avhjälpt under dagen.

/Leif

Publicerat 2015-02-18

Akut avstängning p.g.a. vattenläcka 


Idag kl 09:00 stängs vattnet av i hela föreningen p.g.a. en vattenläcka under marken på innergården vid Uppvindsgatan 2. Vi kommer ut med mer information så snart vi vet mer.
1. (11:00) Avstängningen gäller endast varmvatten.
2. (13:00) Vattnet kommer tillbaka under eftermiddagen

/Leif

Publicerat 2015-01-24

Avgång från styrelsen

 

Yvonne Schain har avgått från styrelsen p.g.a. hälsoskäl. Hennes roll som ansvarig för mark och trädgårdar övertas av Marita Heiligers. 

/Leif

Publicerat 2015-01-21

Avbrott i fjärrvärmeleveransen


Fortum har för närvarande problem med fjärrvärmeleveransen i hela Skarpnäck. Detta innebär i första hand att vi inte har varmvatten i våra kranar. Fortum beräknar att felet ska vara åtgärdat till kl. 04:00 2015-01-22.


/Leif

Publicerat 2015-01-04


Styrelsen önskar alla en God Trettondag

Vi påminner om att julgranen slänger du i hörnet av Segelflygsgatan och Ballonggatan. 

 

/Leif

Publicerat 2014-12-24


Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
 

/Leif

Publicerat 2014-12-01

Gästlägenheten renoverad och klar
 
Från och med onsdag den 3 december är gästlägenheten klar. Ni som bokat lägenheten under renoveringstiden behöver naturligtvist inte betala någonting.

/Leif

Publicerat 2014-11-18

Inbrott i flera bilar gästgaraget


Den 15 november ca 20:50 fick vi ett oönskat besök av en man i 25-30-årsåldern som krossade rutorna på flera bilar och stal bl.a. en GPS. Mannen fångades dessbättre på bild av vårt övervakningssystem och kommer förhoppningsvist att få stå till svars för sina handlingar. Händelsen är polisanmäld.

/Leif

Publicerat 2014-11-03

Utebelysningen på marklägenheterna

 

Med början av vecka 45 kommer belysningen av alla marklägenheter att kopplas till samma nät som övrig utebelysning. Anledningen är vi vill få bort "mörka vråer" och därmed hålla borta nattliga obehöriga besökare på våra gårdar. Beslut om detta togs på Årsstämman i maj 2014.

/Leif

Publicerat 2014-10-24

Vattenskadan i gästlägenheten
 
Torkningen av betongskiktet tog längre tid än väntat men nu är renoveringen i full gång och bör vara klar omkring mitten av november.

/Leif

Publicerat 2014-09-08

Vattenskada i gästlägenheten
 
Vi har råkat ut för en större vattenskada i gästlägenheten. Detta innebär att lägenheten kommer att vara stängd de närmaste veckorna. Ni som redan bokat måste därför tyvärr hitta andra alternativ.

/Leif

Publicerat 2014-09-07

För närvarande fungerar inte bokning av bastu, föreningslokal och gästlägenhet via internet. Det går dock att boka via bokningstavlan på Segelflygsgatan 18.

/Leif

Publicerat 2014-08-13

Skador efter åskvädret den 27 juli (uppdatering)


Igår upptäckte Infometric, företaget som sköter om avläsning av elen, att deras utrustning slutade fungera 27 juli. Den trasiga utrustningen kommer att bytas ut på torsdag den 14/8.

/Leif

Publicerat 2014-08-12

Tvättstugebokning via Internet


Observera att under renoveringen av tvättstugorna ska bokning endast göras på listan i tvättstugan. Även om det går att boka på Internet ska detta inte göras eftersom detta krockar med listbokningen.
 

Publicerat 2014-08-12


Skador efter åskvädret den 27 juli (uppdatering)

Vi har fortfarande problem med ventilationen på flera adresser. Det yttrar sig i att man måste starta ventilationen  för hand varje gång den stänger av. DJ-vent är medveten om problemet och har beställt ny utrustning. Det är viktigt att ni ändå gör en felanmälan när ventilationen stannar så att fastighetsskötaren kan starta upp den. 

/Leif

Publicerat 2015-08-06

Tvättstugerenoveringen
 

Ni som bor på Segelflygsgatan 39 och Glidflyktsgatan 5 har blivit anvisade att använda taggen för att komma in i närliggande tvättstugor. Tyvärr kommer inte dosorna som öppnar dörrarna att vara på plats förrän i mitten på nästa vecka. Tills dess kommer dörrarna till tvättstugorna att vara spärrade i öppet läge.

/Leif

Publicerat 2015-08-01

Tvättstugerenoveringen
 

Den 4 augusti fortsätter renoveringen av tvättstugorna, denna gång på Ballonggatan 5, Ballonggatan 6, Segelflygsgatan 39 och Glidflyktsgatan 5.

/Leif

Publicerat 2014-08-01


Skador efter åskvädret den 27 juli (uppdatering)

Nu när allt verkade fungera normalt igen så fick vi in detta meddelande från HSB:

ENVAC har stora problem med sopsugssystemet som slagits ut av åskan. De har flera tekniker på plats som idag och under helgen kommer att arbeta med att handtömma ventilerna samtidigt som de försöker att åtgärda felet.

Det har orsakat och kommer att orsaka sopstopp på flera adresser. Envac handtömmer som sagt men de kommer inte att kunna ta det som ställs i trapphusen. Dessa soppåsar kan man kasta ner vartefter stoppen försvinner.

 

/Leif

Publicerat 2014-07-30


Skador efter åskvädret den 27 juli (uppdatering)

Ett stor mängd eletronisk utrustning har slagits ut av det ovanligt kraftiga åsknedslaget på eller i omedelbar närhet av våra byggnader. Viss utrusning måste beställas hos olika leverentörer vilket gör att det dröjer extra länge innan alla fel är åtgärdade.

Problemen med Internet/TV/Telefon (IP) kvarstår i kvarteret Uppvinden. Detta gäller endast Bredbandsbolagets kabelnät. Enligt uppgift på Bredbandsbolaget hemsida ska felen vara åtgärdade torsdag den 31 juli kl. 13:00.

Skadorna på ventilationssystemen visade sig vara större än man först trodde. Den senaste informationen från DJ-Vent är att det kan dröja ända till början av nästa vecka innan alla fel är åtgärdade. Till dess, lämna dörrar till badrum och kök öppna och vädra oftare.

/Leif

Publicerat 2014-07-29


Skador efter åskvädret den 27 juli (uppdatering)

Nu fungerar nästan alla portkodsläsare i föreningen, inklusive garaget. De som inte fungerar finns på Glidflyktsdagen 2 och 4, samt på Segelflygsgatan 18. Vi hoppas dessa blir klara under dagen. På sikt måste även några låsbleck bytas ut eftersom de inte låste upp portarna när anläggningen slogs ut.

Problemen med Internet/TV/Telefon (IP) kvarstår (gäller i huvudsak kvarteret Uppvinden)

Vi har fortfarande ingen ventilationen på flera ställen. Detta beräknas vara åtgärdat inom ett par dagar.

/Leif

Publicerat 2014-07-27


Skador efter åskvädret idag.

Ca hälften av alla portkodsläsare i föreningen är fortfarande ur funktion. Du ska dock komma in dessa portar nu. Exista som är leverantör av systemet jobbar för fullt med att reparera systemet (RCO). Garageportarna är låsta i öppet läget t.v.

Problemen med Internet/TV/Telefon är felanmält och Brebandsbolaget jobbar med detta. 

Vi misstänker även att vårt ventilationsystem har blivit skadat
.

/Leif

Publicerat 2014-07-20

Målning av dörrarna på uteförråden.
 
Måndag den 21 juli kommer Wilhelm Lindén Målerifirma AB att börja måla utsidan av dörrarna på uteförråden.

/Leif

Publicerat 2014-07-10


Öppet hus
 
Observera att Öppet hus har stängt under sommaren och öppnar igen den 6 aug kl. 18:30


/Leif

Publicerat 2014-05-20

Mindre brand på SA29 i trapphuset.

Vi har haft ett brandtillbud i trapphuset natten mot den 19 maj. Mest troligt är det något ungdomsgäng som lekt med elden. Lek eller allvar, anlagda bränder, även kallat mordbränder, ser vi mycket allvarligt på. Håll därför ögonen öppna och ring 112 när något allvarligt som detta inträffar.

/Leif

Publicerat 2014-05-07


NYA STYRELSEN VALD

Styrelseledamöter:
Marita Heiligers, Skarpnäcks Allé 35
Inge Hjalmarsson, HSB-ledamot (utsedd av HSB)
Erik Koskelainen, Ballonggatan 3 Ny
Gunnar Maxe, Glidflyktsgatan 6
Gustav Sandqvist, Segelflygsgatan 37 Ny
Mohammad Sayadi, Ballonggatan 1
Yvonne Schain, Ballonggatan 5
Leif Sjölund, Ballonggatan 7A
Anna Svantesson, Uppvindsgatan 4
Ewa Wachtmeister, Uppvindsgatan 8 Ny

Revisorer:
Ordinarie revisor:
Gunilla Nirman, Segelflygsgatan 31 (Ordinarie)
Revisorssuppleant:
David Lindström, Segelflygsgatan 29 (suppleant) Ny

Valberedning:
Lars G. Carlson, Segelflygsgatan 29
Anders Ulmestig, Segelflygsgatan 29
Ivar de la Cruz, Skarpnäcks Allé 35