<<< Senaste nytt >>>
Se även  Mark & Trädgård  samt  Projekt
 

 Publicerat 2021-06-07

Observera att Fastighetsskötaren inte har öppet under sommaren fram t.o.m. 27 aug 2021.

/Styrelsen

Publicerat 2021-05-12

Årsmötesprotokoll och Årsredovisningar


hittar du i arkivet

/Styrelsen

 Publicerat 2021-05-07

OBS! Om du tappat en tagg (låsbricka) så måste du felanmäla detta till HSB. Fastighetsskötaren kan då avregistrera taggen så att den inte hamnar i felaktiga händer. 

/Styrelsen

Publicerat 2021-04-12

OBS! Föreningslokalen är stängd t.v. på grund av smittrisken!

/Styrelsen

Publicerat 2021-04-12

Föreningsdagen 16 maj
P.g.a. smittriskerna med coronaviruset kommer vi endast att ha en container tillgänglig mellan 10:00 och 14:00. Alltså inga blommor eller grillkorv den här gången :(

/Styrelsen

Publicerat 2021-04-12 

                Garagestädning                     
 Parkering förbjuden i hela garaget     

 p.g.a städning 

 Onsdag 12 maj mellan 08:00 - 16:00  
                                                               

/Styrelsen

 Publicerat 2021-04-04

Webbinarium om tomträtter
Många medlemmar har efterfrågat information om kommande höjningar av tomträttsavgälden. Information om detta hittar du här

/Styrelsen

Publicerat 2021-03-29

Gästlägenheten
Fr.o.m. 2021-04-01 kan du nu boka gästlägenheten på Glidflyktsgatan 1. Dygnspriset är 350 kronor.

/Styrelsen

2021-03-27
SOPSAM
Här finns Medlemsinformation och en Förstudie från SOPSAM
/Styrelsen

 Publicerat 2021-03-27

Brf Segelflygaren får ny hemsida
Styrelsen har beslutat att byta leverantör av föreningens hemsida. Den nya hemsidan är "nästan" klar och finns nu under adressen www.hsb.se/stockholm/brf/segelflygaren/
Surfa gärna in på vår nya hemsida och lämna eventuella synpunkter till styrelsen@brfsegelflygaren.se

 

/Styrelsen

2021-03-26
Renovering av entrélotter
Då är Glidflyktens gestaltningsritningar uppdaterade med Glidflyktsgatan 6 och Segelflyktsgatan 43. Mer finns att läsa här.
/Styrelsen
2021-03-14
Renovering av entrélotter
Renoveringen av våra entrélotter påbörjas under andra veckan i april. Mer finns att läsa här.
/Styrelsen
2021-02-27
ComHem
Många har hört av sig om att vissa kanaler från ComHem har "försvunnit". I utbudet från ComHem ingår följande kanaler. Saknas någon av dessa kanaler ska du felanmäla detta till ComHem
/Styrelsen
Publicerat 2021-02-27
Påminnelse: Motioner till årsmötet...
Vi påminner om att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tillhanda senast 28 februari för att komma med till årsmötet.
/Styrelsen

Publicerat 2021-02-11

Webbokningen fungerar igen
nu går det att boka bastun och föreningslokalen via Internet.

/Styrelsen

2021-01-13
Råttinvasion
Observera att det är FÖRBJUDET att ställa soppåsar utanför din egen lägenhet. Det innefattar all mark i Föreningen samt Stockholm Stads mark. Soporna ska läggas i i dom blå plastkärlen som finns utplacerade på flera ställen eller i någon av dom stora container som finns på Ballonggatan och Glidflyktsgatan. Tråkigt att vi ska behöva informera om så självklara saker. 
/Styrelsen

Publicerat 2021-01-13

Julgranar 
Julgranarna läggs i norra hörnet av Segelflygsgatan / Ballonggatan. 

/Styrelsen

2021-01-05
Information från SOPSAM 
/Styrelsen

Publicerat 2020-10-20

Webbokningen ur funktion


för närvarande går det inte boka bastun eller föreningslokalen via Internet. Bokning kan dock fortfarande göras på bokningstavlan på Segelflygsgatan 18. Bastun kan även bokas på panelen utanför bastun.
 

/Styrelsen

 Publicerat 2020-11-06

Driftstörning Comhem
Information på Comhems hemsida gällande driftstörningen.

"Vi åtgärdar just nu ett fel i vårt nät som påverkar bredband, telefoni och tv. Felet visar sig som avbrott. Felet beräknas vara åtgärdat: 2020-11-13 16:00".

https://www.comhem.se/kundservice/drift-och-felsok

/Styrelsen

 Publicerat 2020-11-02

Information från Hållbarhetsgruppen

Här kommer ett protokoll från gruppens senaste möte.

/Styrelsen

Publicerat 2020-10-20

Webbokningen fungerar igen
nu går det att boka bastun och föreningslokalen via Internet.

/Styrelsen

2020-10-16
Information om matavfallsinsamling...

Nu när sopsugs systemet inte fungerar har vi tyvärr ingen matavfallsinsamling. Sopsugen kommer behöva renoveras och underhållet kommer ta tid, exakt hur länge vet vi i nuläget inte.

Styrelsen har därför beslutat att återigen ha matavfallsinsamling via Stockholm Vatten och Avfall tills vår sopsug återigen kan tas i bruk. Kärlen kommer stå i garaget  i gatuplan, i gången vid utgången till vänster om garageporten (samma ställe som tidigare). Matavfallet skall läggas i papperspåsar som kommer finnas att hämta vid kärlen, där finns även påshållare samt “avfallsskrapa” för de som vill ha det. 

From den 19/10 går det bra att börja lämna sitt matavfall.
 
/Styrelsen
2020-10-05
Ett hållbart Skarpnäck - Ett lokalt miljöinitiativ
Mer om detta här
/Styrelsen

Publicerat 2020-09-23

Föreningsdagen 18 oktober


P.g.a. smittriskerna med coronaviruset kommer vi endast att ha en container tillgänglig mellan 10:00 och 14:00. Alltså inga blommor eller grillkorv den här gången :(

/Styrelsen

 Publicerat 2020-08-19

Påminnelse! Ny bredbandsleverantör fr.o.m. 2020-10-01
Vi påminner om att det nuvarande bredbandet upphör den sista september 2020. I stället kommer bredband att levereras av ComHem. Du måste därför ringa ComHem och beställa en ny router. Tala om att Segelflygaren har ett GAN-avtal med ComHem. Har du bredbandstelefoni så beställer du överflyttning av ditt telefonnummer samtidigt. Observera att din eventuella epost-adress hos Telenor (namn@bredband.net) också avslutas den sista september.
Mer om detta
här.

/Styrelsen

2020-08-19
Påminnelse! Endast digitalt TV-utbud fr.o.m. 2020-09-09
Från och med 9 sep kommer ComHem endast att leverera TV-program i digitalt format. Har du en TV som är tillverkad efter 2008 berörs du inte av detta. Har du en TV tillverkad före 2009 är alternativet en ny tv eller beställa digitalbox från Com Hem. I det digitala utbudet ingår följande kanaler.
/Styrelsen

Publicerat 2020-07-03

Årsmötesprotokoll och Årsredovisningar


hittar du i arkivet

/Styrelsen

2020-06-17
ELDNINGSFÖRBUD...
Länsstyrelsen i Stockholms län har infört eldningsförbud. Mer om det kan du läsa här.
/Styrelsen
2020-06-17
Markrenoveringen
Lite mer info om markprojektet finns här.
/Styrelsen
2020-06-08
Kallelse till årsstämma...
Kallelsen till 2020 årsstämma hittar du här.

 
/Styrelsen
2020-06-06
Renovering av entrélotter....
Nu finns lite uppdaterad infomation gällande markprojektet här.
 
/Styrelsen
2020-05-28
SOPSUGEN AVSTÄNGD
Åter igen är sopanläggningen avstängd pga inträngade vatten i systemet.

Sopkärl kommer att placeras på angivna platser (samma som vid tidigare stopp) och i dagsläget finns ingen uppfattning om hur lång tid det kommer att ta att åtgärda problemet.

Handtagen på sopnedkasten kommer att tas bort under denna tid.

Mer information kommer så snart styrelsen får reda på den.
 
/Styrelsen
2020-05-20
Bredbandsomställning 1 oktober 2020
Den 1 oktober 2020 byter vi internetleverantör från Telenor (fd Bredbandsbolaget) till ComHem. Mer om detta hittar du här
 
/Styrelsen
Grindar för tillträde till innergårdarna
Vi har fyra innergårdar Uppvinden, Segelflygaren, Glidflykten och Ballongen. Idag har innergårdarna sammanlagt sju grindar, två på varje gård med undantag för Segelflygaren som har en grind. Alla dessa nuvarande grindar är låsta och kan öppnas endast med nyckel. Alla gårdar har dessutom öppna ingångar med möjlighet för tillträde för vem som helst.  

Under de senaste åren har flera medlemmar klagat på att obehöriga tar sig in på gårdarna och stör. Många klagomål på att okända som inte bor på gården samlas och röker. Även andra klagomål på droghandel och störande uppträdanden har framförts. Styrelsen har därför beslutat att sätta upp grindar vid samtliga ingångar och ett sådant beslut ligger inom ramen för styrelsens behörighet. 

Dessa grindar ska förses med kodlås med möjlighet att öppna med tagg. Grindarna kommer att vara utrustade med dörrstängare. För att underlätta rörligheten mellan våra gårdar kommer en grind på varje gård att vara öppen dagtid mellan kl. 06.00 och 18.00 alla dagar, även lördagar och söndagar.

Om man vill besöka någon bekant på annan gård under andra tider så ringer man som man måste göra idag för att bli insläppt i en port. 
Arbetet med att sätta upp nya grindar kommer att påbörjas till sommaren. 
Hur man gör för att öppna upp för besökare, se nedan instruktion. 

Aktivering av kod för att låsa upp för utomstående
Vill man besöka en annan gård än den man bor på för att t.ex hälsa på någon så gör man  på följande sätt.
Den boende som får besök via entrén låser upp entrén så att den kan öppnas med kod under 4 timmar framåt. Samtidigt får man tillträde till garaget med samma kod under 4 timmar. 

För att man skall kunna göra det möjligt att komma in med kod så måste 
telefonnumret vara registrerat i förväg. Man ringer ifrån det registrerade numret upp ett telefonnummer som går till porten och garaget och låter fyra signaler gå fram, sedan lägger man på. Därefter är det sedan möjligt att komma in med koden som alltid är de fyra sista siffrorna i det nummer som man ringer ifrån.

Man kan ha max tre telefonnummer anslutna till detta system. Har man inget telefonnummer registrerat eller vill byta telefonnummer så gör man en felanmälan på HSB. Fastighetsskötaren tar därefter kontakt och gör registreringen.
/Styrelsen
Publiceras löpande här
Löpande information om coronaviruset (COVID-19)
- Läs mer om COVID-19 Folkhälsomyndigheten
- Read more about COVID-19 in english
- Viktigt! Bistå dina grannar som p.g.a. ålder eller annat har svårt att bl.a. handla livsmedel.
- OBS! Årstämman den 6 maj är inställd p.g.a. risk för smittspridning. Nytt datum kommer att bestämmas så snart som möjligt. Mer om detta här
/Styrelsen

Publicerat 2020-04-09 

                Garagestädning                     
 Parkering förbjuden i hela garaget     

 p.g.a städning 

 Onsdag 13 maj mellan 08:00 - 16:00  
                                                               

/Styrelsen

Publicerat 2020-03-24

Sopkaoset - när tar det slut?
när handtagen på sopnedkasten har monterats tillbaka går det att använda dessa. I nuläget vet vi inte exakt när. Men tills dess får vi fortsätta slänga i de utsatta kärlen och containarna.

 /Styrelsen

Publicerat 2020--03-13

Renovering av entrélotter...
Preliminärt startdatum för renoveringen av våra entrélotter är den 20 april. Datumet är inte spikat. Den 20 mars har styrelsen möte med MTB som skall göra renoveringen för kontraktskrivning och genomgång av tidsplan. När detta är klart återkommer vi med mer detaljer.

 /Styrelsen

Publicerat 2020--03-19

Viktig information om årsstämman och markprojektet

 /Styrelsen

Publicerat 2020-03-18
Två nya lägenheter i föreningen
Föreningen har fått två nya lägenheter på Skarpnäcks Allé 35D och Glidflyktsgatan 3C. 
/Styrelsen

Publicerat 2020--02-21

Sopsugen fortfarande ur funktion!
Problemen med sopsugen kvarstår. Så länge hantagen på sopnedkastet är borta ska soporna slängas i sopkärlen som finns utsatta på olika ställen i föreningen. Vi beklagar att det tagit så lång tid och återkommer med mer information så snart som möjligt. 

 /Styrelsen

Publicerat 2020-01-11
Motioner till årsmötet...
Det är dags att börja tänka på motioner till årsmötet som är den 6:e maj. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast 29 februari för att komma med till årsmötet.
/Styrelsen
Publicerat 2020-01-09
Byte av garageportar
Med start måndag 20 jan kommer bägge jalusiportarna i garaget att bytas ut. Arbetet beräknas ta 4-5 dagar. Under arbetets gång kommer endast en port åt gången att vara tillgänglig. 
Företräde ska i möjligaste mån lämnas för utgående trafik.
/Styrelsen

Uppdaterat 2020-01-08

Vi har nu fått preliminär information om att läckagen hittats och bör vara åtgärdade till slutet på nästa vecka. 
Uppdaterat 2020-01-05
Vi har fortfarande inte fått någon information, trots påstötningar, om när detta kan tänkas vara klart. Tills vidare är det de utplacerade sopkärlen och containrarna som gäller. 
 

Publicerat 2019-12-20
Sopsugen ur funktion för tillfället!
Detta drabbar flera föreningar Skarpnäck. Därför kommer det att finnas sopkärl utsatta på olika ställen i föreningen. Vi ber alla att använda dessa tills vidare. Vi återkommer så snart som möjligt med mer information om detta. 

I beredskapsplanen från BoDAB står bl.a. var kärlen är placerade. 

 /Styrelsen

Publicerat 2019-12-18
Ökad brandrisk vid juletider
Mer om detta här ...
/Styrelsen

ComHem Bredband...                                                       Publicerat 2019-11-27
 

Den 1 oktober 2020 byter vi internetleverantör från Telenor (fd Bredbandsbolaget) till ComHem, men redan nu kan ni beställa router från dem och koppla in i ComHem's vägguttag.

  • Har du IP-telefoni med Telenor ska du be ComHem att ta över ditt telefonnummer till dem. Övrig telefoni berörs inte av bytet.
  • Eventuella extra tv-kanaler från Telenor berörs inte av leverantörsbytet. I ComHem's utbud finns 18 tv-kanaler som ingår i hyran.
  • Mailkonto på Telenor så som ...@bredband.net kommer att fungera som vanligt i fortsättningen. Mejlkontot hos @bredband.net kommer att avslutas 1 oktober 2020.
  • Kostnaden för internetuppkopplingen på 125 kr ligger som tillägg på hyran och kommer inte att höjas i dagsläget.
  • Om man vill ha andra extratjänster, t.ex högre hastighet, så ska 125 kr dras ifrån kostnaden av de man vill ha utöver internetuppkopplingen.

/Styrelsen

 Publicerat 2019-11-06

Vi byter bredbandsleverantör
Styrelsen har skrivit kontrakt med ComHem om leverans av bredband. Du kan redan nu beställa din nya bredbandsrouter genom att ringa ComHem Kundtjänst på tel. 90222. När du fått hem din router följer du installationsanvisningarna och kopplar upp dina nätverksprodukter (PC, Laptop, Mobiltelefoner, Smart TV m.m.) mot den nya routern. Kontakta ComHem Kundtjänst vid problem.

/Styrelsen

Publicerat 2019-11-05

Rapport från trappombudsmötet 4 nov

 /Styrelsen

Publicerat 2019-11-04
Schaktning på innergården i Ballongen
I samband med byggnation av nya lägenheter kommer schaktning att ske utanför Glidflyktsgatan 1 (gamla gästlägenheten)
/Styrelsen

 Publicerat 2019-11-04

Avloppsrensning
Påminner om att alla avlopp ska rensas med början av nästa vecka. Avloppsteknik AB utför arbetet och annonserar aven detta i anslagstavlorna i trapphusen

/Styrelsen

Segelflygarens föreningsdag...                                                  Publicerat 2019-10-06

Containern öppnas kl 10. I den kan ni slänga allt utom el- trädgårdsavfall och miljöfarligt avfall.  Trädgårdsavfall samlas på anvisad plats på respektive gård och hanteras sedan av MLT.
 
Denna dag plockar vi också skräp på vår mark och våra gator. Skräpplockare samt soppåsar finns.
 
HusmanHagberg bjuder på grillad korv och föreningen på fika.
 
Alla barn är välkomna till experimentverkstad med Science4nxg.
 
De som vill får gärna ha egna loppisbord.
 
OBS funktionsdugliga möbler kan hämtas av Möjligheternas Hus 0762-128196.

Varmt välkommna! 

 /Styrelsen

Publicerat 2019-10-06

Renovering av våra gårdar...
Då finns det uppdaterad infomration om gestaltningen av våra gårdar.

Mer finns att läsa här.

 /Styrelsen

Publicerat 2019-09-29

Föreningsdagen 20/10 kl. 10:00-14:00
HusmanHagberg bjuder på grillkorvarna även den här gången och finns på plats från kl. 11:00. 

Mer om föreningsdagen hittar du på anslagstavlan i trapphuset.

 /Styrelsen

 Publicerat 2019-06-28

Postboxar i trapphusen...
Några veckor senare än planerat kommer vi att sätta upp postboxar vid samtliga entreer. Arbetet påbörjas den 23 september. Detta kommer att medföra oljud när det behöver borras i väggarna vid entreérna.
 

/Styrelsen

 Publicerat 2019-07-27

Eldningsförbud (Fire ban)
Observera att det återigen råder eldningsförbud i hela Stockholm. Grillning är dock t.v. tillåten på avsedd grillplats på varje gård.
Mer om hur bränder kan starta hittar du här

/Styrelsen

Publicerat 2019-07-06

Årsmötesprotokollet
Här kommer  protokollet från senaste årsmötet

/Styrelsen

 Publicerat 2019-07-02

Trädbeskärning...
Under tiden 31 juli - 8 augusti kommer Trädmästarna att underhållsbeskära och ta bort vissa träd på föreningens mark. De träd som är för skadade kommer att sågas ned.


 

/Styrelsen

 Publicerat 2019-06-28

Postboxar i trapphusen...
Under vecka 32-34 kommer föreningen att sätta upp postboxar vid samtliga entreer. Detta görs för att det ska bli mindre spring i trapphusen, underlätta för brevbärarna och när information behöver delas ut från styrelsen till hushållen. Det kommer även finnas möjlighet för mindre försändelser att läggas direkt i postfacket.

Detta kommer att medföra oljud när det behöver borras i väggarna vid entreérna.

 

/Styrelsen

 Publicerat 2019-06-28

Rökfria zoner...
Den 1 juli 2019 inträder en ny lag som förbjuder rökning vid entreér och lekplatser. Mer information finns att läsa på HSB's hemsida.

https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/2019/sa-paverkas-en-brf-av-de-nya-reglerna-om-rokfria-zoner/?fbclid=IwAR2D5OZABxcK9N0I8cFbryUE9iV6qd7xKoTlMholCosjPDObahoSY50A8QE

/Styrelsen

 Publicerat 2019-06-28

Lekplatser...
Under sommaren kommer en översyn att göras gällande gungställningar och staket runt lekplatserna.
De gungställningar som inte uppfyller kraven kommer att tas bort. Detta gäller även staketen runt själva lekplatsern.

Flaggstången på kv. Uppvinden kommer också att tas bort.

/Styrelsen

 Publicerat 2019-06-24

Eldningsförbud (Fire ban)
Observera att eldningsförbud råder i hela Stockholm. Grillning är dock t.v. tillåten på avsedd grillplats på varje gård.
Mer om hur bränder kan starta hittar du här

/Styrelsen

Publicerat 2019-01-14

Julgranar 

Julgranarna läggs i norra hörnet av Segelflygsgatan / Ballonggatan. 

/Styrelsen

 Publicerat 2019-05-23

Kl 7:20 - Bränderna  släckta och ventilationen igång igen.

/Styrelsen

Publicerat 2019-05-22 

                      Bränder!!!                         
Kl. 22.55:
Pga brandrök har ventilationen stängts av i två av kvarteren. Detta kommer att åtgärdas i morgon bitti.

 

/Styrelsen

Publicerat 2019-05-22 

                      Bränder!!!                         
Det brinner mycket i Stockholm just nu
  

bland annat i närheten av våra bostäder
Var alert och lyssna på nyheterna!!!

 

/Styrelsen

Publicerat 2019-05-08
Föreningsdag 19/5 kl. 10 - 14!

Container finns på plats, öppnas kl 10.00, först till kvarn gäller då den fylls snabbt!
Utdelning av sommarblommor sker under dagen till de portar som vill, jord inköpes på egen hand för trapp-pengen.
För barnen blir det experimentverkstad med Science4NXG mellan kl 11-13.
Styrelsen kommer att finnas på plats i föreningslokalen mellan kl 13-14 för att svara på era frågor.
HusmanHagberg står vid grillen, det bjuds på korv & bröd samt dryck.
Kaffe och fika serveras också.
Varmt välkomna önskar styrelsen.
Publicerat 2019-04-24
Årsredovisningen för 2018 hittar du här
/Leif

Publicerat 2019-04-16 

                Garagestädning                     
 Parkering förbjuden i hela garaget     

 p.g.a städning 

 Onsdag 8 maj mellan 08:00 - 16:00    
                                                               

/Styrelsen

Publicerat 2019-04-10
Kallelse till Årsstämma 8 maj 2019 kl 19:00

Kallelsen i sin helhet hittar du här. Punkt 26 (ändrade stadgar) hittar du här
/Styrelsen

 Publicerat 2019-02-05

Elavtal
Vissa nyinflyttade medlemmar har blivit kontaktade av ett elbolag som erbjuder kontrakt mellan medlemmen och elbolaget. Dessa ska ni inte skriva på eftersom det är föreningen (Brf Segelflygaren) som debiterar sina medlemmar och hyresgäster för elförbrukningen. I minst ett fall har ett elbolag debiterat en medlem nästan 2000 kronor för "brutet avtal". 

/Styrelsen

Publicerat 2019-02-03 

Motioner till Årstämman 2019-05-08

Motioner till Årstämman ska lämnas in till styrelsen senast den 28 februari

Årstämman hålls den 8 maj kl. 19:00 i Kyrkan Skarpnäcks Allé 31-33.

Kaffe eller te med macka serveras från 19:30

Varmt välkomna
Styrelsen

 Publicerat 2019-01-18

Rastning av hundar
Vi har noterat att vissa medlemmar låter hunden göra sina behov på föreningens gårdar och ibland på föreningens loftgångar och trapphus!!!. Dessutom plockas inte bajset upp. Vi vill därför påminna om att det är absolut förbjudet att rasta hundar på våra gårdar, trapphus och loftgångar. 

/Styrelsen

Publicerat 2019-01-14

Julgranar 

Julgranarna läggs i norra hörnet av Segelflygsgatan / Ballonggatan. 

/Styrelsen

GPublicerat 2018-11-01

Problem med sopsugen!
Vissa delar av anläggningen fungerar inte för närvarande. Envac jobbar med problemet.
 

2018-11-03

Det är fortfarande stora problem i hela Skarpnäck. Vi kommer att uppdatera den här rutan när vi vet mer. 
 

2018-11-05

Containers för sopor kommer att placeras här. (Gäller hela Skarpnäck)

2018-11-06
kl 18:00 idag skall ca 100 kärl (ej containers) vara utplacerade enl beredskapsplan


2018-11-08
Några sopnedkast är tömda nu och vi tror att vi börjar se ljuset i slutet på tunneln. De utplacerade kärlen används dock för lite vilket tyvärr tyder på att många inte läser vår hemsida.


2018-11-09
Nu ska sopsugsanläggningen fungera igen enligt Envac. Ni som fortfarande har problem ska felanmäla detta till HSB.

 

/Styrelsen

Publicerat 2018-10-27

Kamera i Miljörummet
Vi har installerat en kamera i miljörummet. Kameran tas i drift 1 nov 2018. Mer om detta kan du läsa här.

/Styrelsen

Publicerat 2018-10-19

Glöm inte föreningsdagen 21/10 kl. 10:00-14:00
HusmanHagberg bjuder på grillkorvarna den här gången och finns på plats från kl. 11:00. Dom arrangerar också en liten frågetävling.

Vidare kommer en representant från Postnord att informera om postboxar i trapphuset.

Mer om föreningsdagen hittar du på anslagstavlan i trapphuset.

 /Styrelsen

Publicerat 2018-10-12

Kallt i lägenheten? 
Elementen i blir inte varma förrän utetemperaturen sjunkit under 5 grader. 
Är dina element fortfarande kalla även när utetemperaturen sjunkit under 5 grader beror detta ofta på att termostatventilen fastnat i stängt läge.
Ibland kan elementen behöva avluftas. Kalla element felanmäls till HSB Servicecenter.

/Leif

Publicerat 2018-09-25

Postboxar i trapphuset
Styrelsen har tittat på en lösning för att ersätta brevinkasten och postlådorna till lägenheterna med en gemensam flerpostbox på bottenplan i trapphusen. Vi vill gärna ha in synpunkter från medlemmarna innan vi går vidare med detta. Skicka dina synpunkter till styrelsen@brfsegelflygaren.se senast den 14 oktober. Bild på postboxen hittar du här.

/Styrelsen

Publicerat 2018-09-26

Webbokningen fungerar igen
Efter åsknedslaget i augusti har webbokningen för föreningslokalen, bastun och gästlägenheten inte fungerat. Nu ska allt fungera igen.

 /Leif

Publicerat 2018-09-13
Problem med bredbandsuppkopplingen IGEN
vi har för närvarande problem med Internet-anslutningen igen. Problemet är rapporterat till Bredbandsbolaget.
/Leif
Publicerat 2018-08-30
Problem med bredbandsuppkopplingen
vi har för närvarande ingen åtkomst till Internet i hela föreningen. Bredbandsbolaget jobbar med problemet som beräknas vara löst före kl 15:00 idag
/Leif

Publicerat 2018-08-22

Cykel- och Moped-parkering
Nu kan du parkera din cykel eller moped på bottenplanet i garaget. Du måste dock märka den med ditt lägenhetsnummer så vi vet vem cykeln eller mopeden tillhör.
 

/Styrelsen

Publicerat 2018-08-04
Uppdaterat 2018-08-05
Uppdaterat 2018-08-07

Blixtnedslag i föreningen...
Ett blixtnedslag kl 17:37 idag har gjort att delar av tagg-systemet till våra portar samt tvättstugor har slagits ut. Detta är felanmält till jouren och styrelsen åtgärdar temporärt de portar som inte fungerar.
Om du inte kommer in i tvättstugan med tagg kan du använda samma nyckel som till förrådsgångarna.
Taggläsarna till dörrarna till trapphuset garaget plan 1-8 västra sidan fungerar inte: Använd trapphuset på den östra sidan. Fungerar igen.
Ni som bokat Gästlägenheten eller Föreningslokalen i augusti eller september: Gå till bokningspanelen på Segelflygsgatan 18 och kontrollera att bokningen finns kvar. Om inte, boka om igen. 

 /Styrelsen

Publicerat 2018-08-02

Bevattningsförbud eller inte? Vad gäller?
läs mer om detta på Stockholm Vatten hemsida

 /Styrelsen

Publicerat 2018-07-17
Uppdaterat 2018-07-26 

Utökat Eldningsförbud        

Observera att det råder eldningsförbud i hela Stockholms Län. Du får alltså varken elda eller grilla utomhus tills vidare. Gäller även på våra gårdar (privat mark)

/Styrelsen

Publicerat 2018-07-06

Varning för bedrägerier
Vågen av olika bedrägerier har ökat markant på senaste tiden. Läs mer hur du bäst skyddar dig här.

 /Leif

Publicerat 2018-07-14

Måsungar som springer omkring
Mata inte ungarna utan låt måsföräldrarna sköta detta så försvinner ungarna när dom blivit flygfärdiga. Måsarna blir agressiva när någon kommer för nära ungarna så försök att hålla avstånd till dessa. 

/Leif

Publicerat 2018-07-13
Webbokningen
kommer att ligga nere några dagar p.g.a. av omlokalisering. Det går dock fortfarande att boka på bokningstavlan på Segelflygsgatan 18.
/Leif

Publicerat 2018-07-05

Beskärning av vissa buskar
kommer att ske vid behov för att underlätta renovering och plåtbeklädning av murarna

 /Styrelsen

Publicerat 2018-06-28

Årsmötesprotokollet
Här kommer ett försenat protokoll från Årsstämman 2 maj

/Styrelsen

Publicerat 2018-07-04
Webbokningen OK
vi har haft problem med bokning av lokaler över Internet ett par dagar men nu ska det fungera igen.
/Leif

Publicerat 2018-07-02

Gästlägenheten
Fr.o.m 1 oktober 2018 stängs gästlägenheten i några månader. Detta p.g.a. nybyggnation av lägenheter på Glidflyktsgatan 1. Vi återkommer med fler detaljer om detta till hösten.

/Styrelsen

Publicerat 2018-06-15

Nya lokaler
Observera att Styrelsen och Fastighetsskötaren har flyttat från Glidflyktsgatan 1 till Segelflygsgatan 18. 

/Styrelsen

Publicerat 2018-05-26
Kallelse till Extrastämma 27 juni 2018
På denna stämma tas beslut om ändringar av våra stadgar. De ändrade stadgarna hittar du här
/Leif

Publicerat 2018-05-24

Svalor i garaget (motion på årstämman)
De gamla bona är borttagna för att förhindra häckning. Kabelstegarna på plan 1 där fåglarna brukar häcka kommer senare att täckas med nät. Observera att vi inte river bon där de fridlysta fåglarna redan etablerat sig.

/Styrelsen

Publicerat 2018-05-24

Bastun
Vår bastu kommer att tas i bruk igen 1 juni. Vi beklagar dröjsmålet som berodde på ett trasigt aggregat samt nedslag från besiktningen.

/Styrelsen

Publicerat 2018-05-13
Föreningsdag 20/5 kl. 10 - 14!
Husman Hagberg bjuder på grillad korv från kl. 12.
Kaffe med dopp serveras från kl. 11
Science4nxg håller experimentverkstad från kl. 11
Loppis för den som vill
Blommor och jord delas ut mellan 10-12.
Varmt välkomna.
Styrelsen

Publicerat 2018-05-08 

           Städningen avslutad 14:00        
 Parkering förbjuden i hela garaget     

 p.g.a städning 

 Onsdag 9 maj mellan 08:00 - 16:00    
                                                               

/Styrelsen

Publicerat 2018-05-05

Renovering av murar
Med start den 14 maj kommer AB Murarfirma CTJ att tvätta och renovera våra murar. Murkrönen kommer samtidigt att beklädas med röd plåt. Arbetet beräknas pågå under ca 6 veckor.

/Leif

Publicerat 2018-05-02


NYA STYRELSEN VALD

Ordinarie Styrelseledamöter:
Magnus Brattström, Glidflyktsgatan 2 (ordförande)
Marita Heiligers, Skarpnäcks Allé 35
Leif Sjölund, Ballonggatan 7A
Erik Koskelainen, Ballonggatan 3
Anna Svantesson, Uppvindsgatan 4
Maggie Lindfors, Glidflyktsgatan 4
Gunilla Holland, Glidflyktsgatan 9
Tamas Kark, Glidflyktsgatan 3A
Henrik Jakobsen, HSB-ledamot (utsedd av HSB)

Revisorer:
Ordinarie:
Eva Tillman, Segelflygsgatan 22
Lars G. Carlson, Segelflygsgatan 29
Suppleant:
Göran Ahlin, Segelflygsgatan 29

Valberedning:
Kamilla Johansson, Glidflyktsgatan 6 (ordförande)
Ivar de la Cruz, Skarpnäcks Allé 35
Pernilla Werndén, Ballonggatan 5
Jens Werndén, Ballonggatan 5

/Leif

Publicerat 2018-04-29

Förslag på tillägg angående stadgeändringar!

Björn Östmans förslag. Läs mer om detta här.
 

/Leif

Publicerat 2018-04-22
Garagestädning 9 maj!

Det är dags för vårens städning av garaget.
Samtliga bilar måste flyttas för att städfirman ska kunna utföra sitt arbete.
/Styrelsen
Publicerat 2018-04-11
Årsredovisningen för 2017 hittar du här
/Leif

Publicerat 2018-04-04

Bastun ur funktion
Vår nya fina bastu är tyvär ur funktion och går ej att boka. Vi meddelar när den fungerar och går att boka igen.

/Styrelsen

Publicerat 2018-04-04
Kallelse till Årsstämma 2 maj 2018

På denna stämma tas även ett beslut om ändringar av våra stadgar. De ändrade stadgarna hittar du här. Ändringarna är markerade med rött

Kallelsen till Åstämman hittar du här.
/Leif

Publicerat 2018-03-21

Öppning av ny bastu!
Vår nya fina bastu kommer att vara klar att tas i bruk Fredag 23 mars.
Adressen är Ballonggatan 6.

/Styrelsen

Publicerat 2018-03-19

Ombyggnation Segelflygsgatan 18

Under vecka 12 kommer ombyggnadsarbeten att påbörjas på S18.
Bastun kommer att stängas måndag 26 mars .Den nya bastun på Ballonggatan 6
kommer om allt går enligt plan att öppna samma datum. 

 

/Styrelsen

Publicerat 2018-03-09

Fönstertätning Uppsamlingsrunda
För de som inte har fått sina fönster och balkongdörr tätade så kommer en uppsamlingsrunda att ske vecka 11-12. Avisering sker 2 dagar innan. Detta är sista chansen att få lister bytta.

Även om ni bytt lister själva skall kittning på fönster kontrolleras så Fog och Fönster behöver få tillträde till lägenheten.

/Styrelsen

Publicerat 2018-02-28 

                                                               
VARNING FÖR SNÖRAS!!!

För närvarande jobbar vår entreprenör med att rensa taken från snö-överhäng. Vistas därför inte under överhängen på ex.vist balkonger innan överhängen är borta.
                                                               

/Leif

Publicerat 2018-02-24
Uppdaterat 2018-02-27
Extra Stämma 14 mars 2018

På denna stämma tas två beslut. Dels om byggnation av nya lägenheter, dels om en ändring av våra stadgar. Mer om byggnationen hittar du här.
De ändrade stadgarna hittar du här. Ändringarna är markerade med rött

Kallelsen till den Extra stämman hittar du här.
/Leif

Publicerat 2018-02-21

Viktigt information om loftgångar!

Läs mer om Entréer via loftgångar och Föreningens regler för loftgångar.
 

/Styrelsen

Publicerat 2018-02-16

Styrelsen har tagit beslut om nya regler för loftgångar.

Loftgången tillhör inte enskild lägenhet den är föreningens gemensamma område.

Loftgången får ej avgränsas.Loftgången får ej heller användas som förvaringsutrymme. Av säkerhetsskäl får loftgången ej blockeras.

Här kan föreningen på samma sätt som gäller för källargångar bortforsla föremål utan föregående varning.

Förvara inte brandfarligt och lättantändligt material på loftgången.
Som brandfarligt material räknas till exempel möbler som är stoppade,gardiner,sängar,sängkläder,gasol och brandfarliga vätskor.

Ingen förvaring av motordrivna fordon,cyklar,barnvagnar,bildäck eller annat.
Permanent förvaring får ske i förråd. 

Grillning är inte tillåtet.

Enklare balkongmöbler får finnas, fri utrymmning måste kunna ske utan att föremål flyttas håll fri utrymmningsväg på minst 80 cm fri yta. 

Fönsterdelen på loftgången får inte täckas över.Dörren får inte heller låsas med eget lås.Endast av föreningen godkänt lås får förekomma.

Loftgången ska hållas i städat skick.

Om lägenhetsinnehavaren har tillbyggt, ombyggt eller förändrat balkongdelen utan skriftligt tillstånd kan styrelsen besluta att boende blir skyldig att på egen bekostnad återställa till ursprungsskick.

Boende skall ansöka till styrelsen innan tillbyggnad,ombyggnad eller annan förändring påbörjas.Ritning eller skiss ska medfölja ansökan. Om tillstånd lämnas av styrelsen sker detta under förutsättning att bostadsrättsinnehavaren följer anvisningar .Följer bostadsrättsinnehavaren inte dessa kan föreningen riva all tillbyggnad eller ombyggnad på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

 

/Styrelsen

Publicerat 2018-02-15

Fönstertätning
Tätningen av våra fönster fortsätter och balkongdörrar. I dag blir de klara med Kv. Ballongen. Sedan är det bara Kv Segelflygaren, några förskolor och ett uppsamlingsheat kvar.

/Styrelsen

Publicerat 2018-02-10 

Gestaltningsförslag till våra gårdar....

Denna finns nu upplagd på nedan länk.

Gestaltningsförslag

/Trädgårdsgruppen

Publicerat 2018-02-04 

Motioner till Årstämman

Motioner till Årstämman ska lämnas in till styrelsen senast den 28 februari

Årstämman hålls den 2 maj kl. 19:00 i Kyrkan Skarpnäcks Allé 31-33

/Leif

Publicerat 2018-02-04
Medlemsmöte
Den 6 mars kl. 19:00 arrangerar Valberedningen och Styrelsen ett medlemsmöte i Föreningslokalen. Mer om detta hittar du här.
/Leif

Publicerat 2018-01-23

Fönstertätning
Några adresser är nu klara och arbetet fortsätter. Llistan under pågående projekt är uppdaterad.

/Styrelsen


Äldre "Senaste Nytt" notiser hittar du i Arkivet