Arkiv - Segelflygaren

 

Under åren har styrelser kommit och gått.
Tidigare styrelser har gett ut en flersidig
informationstidning. Den har publicerats
under namnet Segelflygaren och distribu-
erades till samtliga hushåll i föreningen.

 

Under perioden 1999-2002 kom tidningen
ut 6-8 gånger per år. 2003-2009 låg ut-
givningen på 3-4 nummer per år. Fr.o.m.
2009 omformades skriften till ett informa-
tionsblad, döptes om till NYHETSBLADET
Segelflygaren
och gavs ut 10 gånger
under första året 2010.

 

Nedan hittar du gamla nummer av Segelflygaren, från juni 1999 till maj
2011. Några nummer saknas dock:

nov 2001, maj 2002, aug 2002, okt 2002,
dec 2002, maj 2011.


1999                                


2000                                


2001                                


2002                                


2003                                


2004                                


2005                                


2006                                


2007                                


2008                                


2009                                


2010                                


2011                                

Här slutar utgivningen av Segelflygaren

Den styrelse som tillträdde i maj 2011
beslutade att åter
uppta produktionen
av ett flersidigt informationsblad, denna
gång under namnet Flygbladet med mål-
sättning att komma ut en gång i månaden.