Publicerat 2015-12-26

Vandalisering av portläsare


natten mot julafton blev et flertal portläsare i föreningen vandaliserade och satta ur funktion. Tilltaget skedde på adresserna:
Uppvindsgatan 2 och 4. 
Segelflygsgatan 22, 35 och 37.  
I dessa portar är låsen tejpade, annars går det inte komma in. Händelsen är polisanmäld.


OBS! om någon sett nåt som kan ha samband med detta, ring styrelsen på tel. 076-3272671 eller skicka ett email till styrelsen@brfsegelflygaren.se

/Leif

Publicerat 2015-12-25 

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR

önskar
Styrelsen
Brf Segelflygaren

Leif


Publicerat 2015-12-09

Renoveringen av sopsugen är klar!!
Det gick snabbare än beräknat så nu har vi ett litet problem med att få ut information om detta så snart som möjligt eftersom sopbehållarna försvinner redan i morgon.
Du som läser detta: Snälla hjälp oss med att få ut information om detta i ditt trapphus.

Tack på förhand

.                                                                                     /Leif

Publicerat 2015-11-30

Grovtvättstugorna stängs 1 jan 2016


I och med införandet av nya och större tvättstugor i alla trapphus, kommer bägge grovtvättstugorna att stängas. Från och med 2016-01-01 kan du alltså inte använda grovtvättstugorna mer.

/Leif

Publicerat 2015-11-26

Ny anslagstavla utanför miljörummet
Nu finns en anslagstavla till höger om miljörummet i garaget. Den får endast användas av föreningens medlemmar i syfte att nå ut med information till andra medlemmar.

/Leif

Publicerat 2015-10-10

Kalla element 

Är dina element kalla även när temperaturen ute är under 5 grader? Detta beror ofta på att termostatventilen fastnat i stängt läge. Ibland kan även elementen behöva avluftas. Kalla element felanmäls till HSB Servicecenter.

/Leif

OD JUKPublicerat 2015-10-09 

 

BRF Segelflygaren fyller 30 år


Detta firar vi på föreningsdagen söndagen 18/10 kl:10-15

Program

11.00 Vandring med Gun Jervelius om Skarpnäcks historia. Tar ca 1 1/2 timme. Max 25 deltagare. Biljett (gratis) hämtas från kl. 10.00 utanför föreningslokalen.

13.00-15.00 bjuds det på lättsam musikunderhållning med bl.a gruppen "Still crazy".

Övrigt

Lökar kommer finnas för utdelning utanför föreningslokalen.

Som vanligt bjuder vi på grillad korv samt kaffe med dopp.

Korven sponsras av mäklarfirman HusmanHagberg som även kommer finnas på plats för att svara på frågor.

Även denna gång kommer vi att ha en container öppen från kl. 10:00

 

Varmt välkommna!!
Styrelsen

 

Publicerat 2015-09-27

Snabbare bredband fr.o.m. 1 oktober


Fr.o.m. 1 oktober 2015 hörjs hastigheten på vårt bredband från 100/10Mbits/s (Megabits per sekund) till 250/100 Mbits/s. Föreningen kommer dock att debitera dig samma kostnad som tidigare. Om du vill ha ännu snabbare bredband så kan du få detta mot en extra kostnad. Mer om detta och annat hittar du i denna broschyr från Bredbandsbolaget. 

/Leif

Publicerat 2015-06-16

Höjd förseningsavgift


Fr.o.m. 1 juli 2015 höjs förseningsavgiften till 300 kronor per tillfälle. Betala därför din bostadsrättsavgift och hyra i tid.

/Leif

Publicerat 2015-05-04 


Marksättningar vid tunnelbanan.

Snart börjar schaktning vid Skarpnäcksgången nära T-banan. Anledningen är att en misstänkt vattenläcka förorsakar marksättningar.

Uppdaterat 2015-05-13


Det dröjer med schaktningen. Det beror på att Stockholms Stad vill kolla med sina experter först så att inga skador uppstår på tunnelbanan och gången utanför staketet. Eventuellt så måste gången spärras av och ledas om.

Uppdaterat 2015-05-20
 

Nu leds Skarpnäcksgången om vid tunnelbanan. Du får gå till vänster istället för till höger när du kommer utfrån stationen. Schaktningsarbetet påbörjades den 21 maj.

Uppdaterat 2015-05-28


Ingen vattenläcka hittades vid schaktningen. I stället tror man nu att sättningarna beror på förändringar i grundvattennivån nära tunnelbanan. Företaget WSP håller f.n. på att analysera orsaken till detta på uppdrag av Brf Segelflygaren.

/Uppdaterat 2015-06-07

Publicerat 2015-05-07


NYA STYRELSEN VALD

Ordinarie Styrelseledamöter:
Leif Sjölund, Ballonggatan 7A, Ordförande
Marita Heiligers, Skarpnäcks Allé 35, Vice Ordförande
Erik Koskelainen, Ballonggatan 3, Sekreterare
Anna Svantesson, Uppvindsgatan 4, Ekonomi

Gunnar Maxe, Glidflyktsgatan 6
Gustav Sandqvist, Segelflygsgatan 37 Ny
Mohammad Sayadi, Ballonggatan 1
Magnus Brattström, Glidflyktsgatan 2 (ny)
Magnus Wahlström, Ballonggatan 7 (ny)
Maggie Lindfors, Glidflyktsgatan 2 (ny)
Inge Hjalmarsson, HSB-ledamot (utsedd av HSB)

Revisorer:
Ordinarie revisor:
Gunilla Nirman, Segelflygsgatan 31 (Ordinarie)
Revisorssuppleant:
Eva Tillman, Segelflygsgatan 22 (suppleant) (ny)

Valberedning:
Lars G. Carlson, Segelflygsgatan 29
Anders Ulmestig, Segelflygsgatan 29
Ivar de la Cruz, Skarpnäcks Allé 35

/Leif

Publicerat 2015-04-28

Nu finns Årsredovisning 2014 på hemsidan.                                                         /Leif

Publicerat 2015-04-27

Lördagen den 23/5 10:00-12:00 blir det utdelning av sommarblommor & jord utanför Föreningslokalen.                                                                                     /Leif

Publicerat 2015-04-18

Kallelse till Årsstämma

HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING SEGELFLYGAREN NR 143 I STOCKHOLM

onsdagen den 6 maj 2015 kl. 19.00

i Kyrkan på Skarpnäcks allé 31-33

Kaffe kommer att serveras med början kl. 18.30 då även styrelsen finns på plats.

Dagordning

01 Stämmans öppnande
02 Val av ordförande vid stämman
03 Anmälan av ordförandens val av protokollförare
04 Godkännande av röstlängd
05 Fastställande av dagordningen
06 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
07 Fråga om kallelse behörigen skett
08 Styrelsens årsredovisning
09 Revisorernas berättelse
10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
11 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13 Fråga om arvoden
14 Val av styrelseledamöter
15 Val av revisor och revisorssuppleant
16 Val av valberedning
17 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
18 Motioner, som bifogats handlingarna
19 Beslut om godkännande av nya Stadgar (HSB 2011)
20 Övriga anmälda ärenden
21 Stämmans avslutande

/Leif

Publicerat 2015-03-24

Information från Valberedningen


Brf Segelflygaren behöver förstärkning av Styrelseledamöter

Genom att sitta i styrelsen får du vara med och diskutera, arbeta fram och ta beslut om Brf-frågor som gäller t.ex. boendeförhållanden, avtal, medlemsfrågor, ekonomin och miljön.

·       Du vill väl ha möjlighet att var med och påverka?
·       Du är väl intresserad? (unik möjliget till egen kompetensutveckling)
·       Du kan även göra en stor insats för Brf Segelflygaren
·       Du träffar Valberedningen och sittande styrelse innan stämman som informerar om vad som händer under ett mandatår
·       Du får gå på kurs hos HSB
·       Känner du någon du tycker skulle passa i styrelsen eller som revisor?

Hör av dig till Valberedningen om intresse, före den 10 april 2015 till

valberedning@brfsegelflygaren.se

Ivar Dela Cruz, Anders Ulmestig & Lasse Gonzalez Carlson

/Leif

Publicerat 2015-03-18

Avgång från styrelsen

 

Ewa Wachtmeister har avgått från styrelsen på egen begäran.

/Leif

Publicerat 2015-03-09

 

Missa inte!!!

Informationsmötet och Extrastämman den 23 mars.

Den 23 mars händer flera saker, nämligen;

18:00 Information om Vindkraftverk - Anna-Karin Anderssen från OX2

18:30 Information om Solceller - Sven-Ove Axelsson från EC Nordic

19:00 Extrastämma nya stadgarna (separat kallelse har skickats ut)

Direkt efter extrastämman som beräknas ta ca 30-45 minuter finns Valberedningen och Styrelsen på plats för att svara på frågor från medlemmarna.

Plats: Skarpnäckskyrkan

Kaffe med fikabröd serveras före mötet. Observera att om du ska deltaga i Extrastämman måste du registrera dig direkt när du kommer.


Välkommen

/Leif

Publicerat 2015-03-04

Sopnedkasten stockar igen


Detta beror på ett centralt fel i sopsugsanläggningen och drabbar stora delar av Skarpnäck. Fel beräknas vara avhjälpt under dagen.

/Leif

Publicerat 2015-02-18

Akut avstängning p.g.a. vattenläcka 


Idag kl 09:00 stängs vattnet av i hela föreningen p.g.a. en vattenläcka under marken på innergården vid Uppvindsgatan 2. Vi kommer ut med mer information så snart vi vet mer.
1. (11:00) Avstängningen gäller endast varmvatten.
2. (13:00) Vattnet kommer tillbaka under eftermiddagen

/Leif

Publicerat 2015-01-24

Avgång från styrelsen

 

Yvonne Schain har avgått från styrelsen p.g.a. hälsoskäl. Hennes roll som ansvarig för mark och trädgårdar övertas av Marita Heiligers. 

/Leif

Publicerat 2015-01-21

Avbrott i fjärrvärmeleveransen


Fortum har för närvarande problem med fjärrvärmeleveransen i hela Skarpnäck. Detta innebär i första hand att vi inte har varmvatten i våra kranar. Fortum beräknar att felet ska vara åtgärdat till kl. 04:00 2015-01-22.


/Leif

Publicerat 2015-01-04


Styrelsen önskar alla en God Trettondag

Vi påminner om att julgranen slänger du i hörnet av Segelflygsgatan och Ballonggatan. 

 

/Leif

Publicerat 2014-12-24


Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
 

/Leif

Publicerat 2014-12-01

Gästlägenheten renoverad och klar
 
Från och med onsdag den 3 december är gästlägenheten klar. Ni som bokat lägenheten under renoveringstiden behöver naturligtvist inte betala någonting.

/Leif

Publicerat 2014-11-18

Inbrott i flera bilar gästgaraget


Den 15 november ca 20:50 fick vi ett oönskat besök av en man i 25-30-årsåldern som krossade rutorna på flera bilar och stal bl.a. en GPS. Mannen fångades dessbättre på bild av vårt övervakningssystem och kommer förhoppningsvist att få stå till svars för sina handlingar. Händelsen är polisanmäld.

/Leif

Publicerat 2014-11-03

Utebelysningen på marklägenheterna

 

Med början av vecka 45 kommer belysningen av alla marklägenheter att kopplas till samma nät som övrig utebelysning. Anledningen är vi vill få bort "mörka vråer" och därmed hålla borta nattliga obehöriga besökare på våra gårdar. Beslut om detta togs på Årsstämman i maj 2014.

/Leif

Publicerat 2014-10-24

Vattenskadan i gästlägenheten
 
Torkningen av betongskiktet tog längre tid än väntat men nu är renoveringen i full gång och bör vara klar omkring mitten av november.

/Leif

Publicerat 2014-09-08

Vattenskada i gästlägenheten
 
Vi har råkat ut för en större vattenskada i gästlägenheten. Detta innebär att lägenheten kommer att vara stängd de närmaste veckorna. Ni som redan bokat måste därför tyvärr hitta andra alternativ.

/Leif

Publicerat 2014-08-13

Skador efter åskvädret den 27 juli (uppdatering)


Igår upptäckte Infometric, företaget som sköter om avläsning av elen, att deras utrustning slutade fungera 27 juli. Den trasiga utrustningen kommer att bytas ut på torsdag den 14/8.

/Leif

Publicerat 2014-08-12

Tvättstugebokning via Internet


Observera att under renoveringen av tvättstugorna ska bokning endast göras på listan i tvättstugan. Även om det går att boka på Internet ska detta inte göras eftersom detta krockar med listbokningen.
 

Publicerat 2014-08-12


Skador efter åskvädret den 27 juli (uppdatering)

Vi har fortfarande problem med ventilationen på flera adresser. Det yttrar sig i att man måste starta ventilationen  för hand varje gång den stänger av. DJ-vent är medveten om problemet och har beställt ny utrustning. Det är viktigt att ni ändå gör en felanmälan när ventilationen stannar så att fastighetsskötaren kan starta upp den. 

/Leif

Publicerat 2015-08-06

Tvättstugerenoveringen
 

Ni som bor på Segelflygsgatan 39 och Glidflyktsgatan 5 har blivit anvisade att använda taggen för att komma in i närliggande tvättstugor. Tyvärr kommer inte dosorna som öppnar dörrarna att vara på plats förrän i mitten på nästa vecka. Tills dess kommer dörrarna till tvättstugorna att vara spärrade i öppet läge.

/Leif

Publicerat 2015-08-01

Tvättstugerenoveringen
 

Den 4 augusti fortsätter renoveringen av tvättstugorna, denna gång på Ballonggatan 5, Ballonggatan 6, Segelflygsgatan 39 och Glidflyktsgatan 5.

/Leif