Publicerat 2018-01-17

Vi bygger om!

Det kommer att byggas en ny bastu på Ballonggatan 6. Arbetet påbörjas vecka 4 vår entrepenör kommer att avisera boende i porten.

 

/Styrelsen

Publicerat 2017-12-11

Dags för del två i fönstertätningsprojektet
Då var det hög tid för Kv. Ballongen och Segelflygaren att få sina fönster och balkongdörrar tätade. Mer info finns att läsa här.

/Styrelsen

Publicerat 2017-11-21 

                                                               
 Parkering förbjuden i gästparkeringen 

                            p.g.a. sanering.                                            

 Gäller torsdag 30 nov. 08:00 - 16:00    
                                                               

/Styrelsen

Publicerat 2017-11-20

OBS! HSB Öppet Hus 22 november 18:00 

/Leif

Publicerat 2017-11-09
Gröna påsen
Idag kom äntligen gröna påsen till vår förening. Rullar med påsar och hållare till påsen hittar du i miljörummet. När påsen är full knyter du ihop den ordentligt och kastar den i sopnedkastet. Mer om vad du får slänga i påsen hittar du här.

/Leif

Publicerat 2017-10-27

Garagenyheter
Vi har haft mycket problem med utomstående som använder gästparkeringen för att mecka och lacka bilar. Som en föjd av detta kommer vi bl.a. att göra en del förändringar med garagekoden. Mer om detta kan du läsa här

/Leif

Publicerat 2017-10-25
Besiktning av lägenhet

Styrelsen har beslutat om att införa en besiktning av lägenheter som ska överlåtas.
Detta är en trygghet både för säljare och köpare då eventuella anmärkningar påtalas innan överlåtelsen är genomförd.

/styrelsen

Publiserat 2017-09-25
Chromecast i TVn
Med Chromecast kan du titta på kanaler och lyssna på musik från hela världen. M.a.o. ett bra och billigt alternativ till satellit-mottagare. Mer om Chromecast hittar du här. Mer avancerade tips hittar du här.

/Leif

Publicerat 2017-09-19

Problem med ComHem
Vi har f.n. ingen tvsignal på Ballonggatan 3. Problemet är felanmält och felsökning pågår.

/Leif

Publicerat 2017-09-15

Service av tvättmaskiner
Med början i september kommer Electrolux att utföra service på maskinerna i tvättstugorna. Två pass kommer att bokas i varje tvättstuga. Under dessa pass kan tvättstugorna ej nyttjas av de boende.

styrelsen

Publicerat 2017-09-14

Förstudie angående nybyggnation av lägenheter
Styrelsen har sedan en tid tillbaka arbetat med en förstudie på nybyggnation av lägenheter i föreningen. Mer om detta hittar du här

/Leif

Publicerat 2017-09-13

Våra gårdar.... 
Det är dags för våra gårdar och trapplotter att renoveras. Du som vill lämna synpunkter hittar mer information under sidan Våra gårdar.

/Maggie 

Publicerat 2017-09-05

Viktig information från ComHem

/Leif

Publicerat 2017-09-05

Kallt i lägenheten? 
Är dina element kalla även när utetemperaturen sjunkit under 5 grader? Detta beror ofta på att termostatventilen fastnat i stängt läge. Ibland kan även elementen behöva avluftas. Kalla element felanmäls till HSB Servicecenter.

/Leif

Publicerat 2017-09-03

Målningsarbeten
Under hösten kommer staket som sitter på murarna att målas om. De staket som är belamrade med växter m.m. målas när de blivit frigjorda.

/Leif

Publicerat 2017-09-01

Skadedjur
Det har under sommaren varit problem med råttor på våra gårdar.Tänk på att inte ställa soppåsen utanför dörren mata heller inte fåglar. Skarpnäck är en av de stadsdelar som har minst problem med råttor vi hoppas att det fortsätter vara så!

/styrelsen

Publicerat 2017-08-22

Ventilationsarbete (OVK)
Under veckorna 36-40 kommer airCano AB att arbeta med ventilationen i våra fastigheter.Mer information aviseras i era brevlådor 5-7 dagar i förväg. Ventilationskontroll OVK är en lagstadgad föreskrift som måste uppfyllas.Det är därför av yttersta vikt att vår entrepenör får tillträde till lägenheterna. De extrakostnader som kan uppstå om tillträde ej ges till airCano AB kommer att påföras lägenhetsinnehavaren.

/styrelsen

Publicerat 2017-08-18

Infartsporten i garaget ur funktion
Felet är anmält till UNA-portar. Tills vidare används utfartsporten för både in- och utfart.

/Leif

Publicerat 2017-07-29

Kallelse till Extrastämma
onsdagen den 16 augusti 2017 kl. 19.00 i Kyrkan på Skarpnäcks allé 31-33.
Mer om detta hittar du här

/Leif

Publicerat 2017-07-16 

OBS!
From 26/7 upphör hämtning av matavfall och kärlen kommer att tas bort.
Istället kommer matavfallet kunna slängas direkt i sopnedkastet i speciella gröna påsar.
Mer info. kommer samt utdelning av de gröna påsarna kommer att ske. Detta beräknas komma igång i Aug/Sep.

styrelsen  

Publicerat 2017-05-24 

Förändring i styrelsen! 

Gustav Sandqvist har avgått från styrelsen på egen begäran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          styrelsen  

Publicerat 2017-05-18 

Renovering av altaner! 

Altanrenovering kommer att påbörjas i juni.
Berörda portar är Segleflygsgatan 39,43  Glidflyktsgatan 9
Uppvindsgatan 6,8 samt Ballonggatan  6,10.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  styrelsen

Publicerat 2017-05-15 

Borttagning staket! 

Under våren kommer de staket som är i dåligt skick att rivas.
De staket som ej fyller någon funktion kommer ej att ersättas med nya.
                                                                                                                                                                                                                                                                          styrelsen

Publicerat 2017-05-01 

Garagestädning 10 maj! 

Det är tid för den årliga städningen av garaget!
Samtliga bilar måste vara borta mellan kl 8-16.
                                                                                                                                           styrelsen

Publicerat 2017-04-26 

Målning i garaget!

Trapphusen i garaget kommer att målas om under maj månad.
Golv väggar och tak ska få ny färg det kan uppstå vissa avstängningar när golven ska målas.Det kommer alltid att vara öppet i ett av trapphusen.

                                                                                                          styrelsen

Publicerat 2017-04-03 

Kallelse till årstämma

Onsdagen den 3 maj 2017 kl 19.00 i kyrkan på Skarpnäcks alle 31-33.

Här hittar du kallelsen i sin helhet.

Publicerat 2017-03-20 

Det kommer att göras beskärningar och nedklippning av växtlighet som täcker murarna framför våra byggnader.
Murarna kommer sedan att rengöras och där det så behövs lagas.Staketen som sitter på murarna kommer att målas om.
Arbeten med detta kommer att pågå under våren och sommaren.

/Styrelsen

Publicerat 2017-03-10 

                                                               
 Parkering förbjuden i gästparkeringen 

                            p.g.a. sanering.                                    

 Gäller 13 mars 07:30 - 14 mars 16:00  
                                                               

/Styrelsen

Publicerat 2017-02-20 

KOM IHÅG!
Motioner till Årstämman ska lämnas in till styrelsen senast den 28 februari!

Årstämman hålls den 3 maj kl. 19:00 i Kyrkan Skarpnäcks Allé 31-33

/Styrelsen

Publicerat 2017-02-03

Viktig information om dina taggar

Har du koll på alla dina taggar? Om du förlorar en tagg så måste detta anmälas till fastighetsskötaren utan dröjsmål. Risken är annars stor att taggen hamnar i fel händer och används för mer eller mindre suspekta aktiviteter.

Kolla därför att du har alla dina taggar i säkert förvar.

Styrelsen


Publicerat 2017-02-01

Fönstertätning
Mer om detta projekt hittar du fortsättningsvist i länken  Pågående projekt ovan

Styrelsen
Publicerat 2017-01-19

Stopp i sopsugen!

Det är problem med sopsugen i vissa portar.


Styrelsen


Publicerat 2017-01-16

Mötesplatsen i Skarpnäck

En öppen mötesplats för dig som är över 65 kostnadsfria
aktiviteter varje vardag! Fallvindsgatan 3 ingång från gården.

www.stockholm.se/skarpnack 
 

Styrelsen


Publicerat 2017-01-13

Fönstertätning
 
Projektet med att täta fönster fortsätter. Tisdagen den 17 januari börjar vi med Segelflysgatan 31. Läs mer om detta under  Pågående projekt

Styrelsen

Publicerat 2017-01-12


Viktig information om miljörummet

Under februari 2017 kommer dina nuvarande taggar att successivt spärras från miljörummet i garaget. Du kommer istället inom kort att få en ny tagg för detta ändamål levererad till din brevlåda. Denna tagg ger dig tillträde till miljörummet alla dagar mellan 06:00 - 21:00.

Syftet till detta är att få bort obehöriga personer som olovligen nyttjar och överfyller vårt miljörum.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen
Brf Segelflygaren

Styrelsen

Publicerat 2017-01-09

Bokning av lokaler på Internet
 
Sedan några veckor tillbaka har det inte varit möjligt att boka bastun, föreningslokalen eller gästlägenheten via nätet. Detta ska nu fungera igen

/Leif


Publicerat 2017-01-02

Fönstertätning
 
Projektet med att täta fönster fortsätter.Vecka två är det Glidflyktsgatan 6 som kommer att åtgärdas.                                                                                                       
                                                                                                Styrelsen


Publicerat 2016-12-10

  Stopp i sopsug

Det har under veckan varit stopp i sopnedkasten i vissa portar.
Styrelsen har varit i kontakt med Envac som sköter sopsamfälligheten för Skarpnäck ett flertal gånger. Idag lördag har vi fått besked om att det är hål i grenröret och efterföljande rörböj utanför den gemensamma mottagningsstationen.Det kommer nu att göras en provisorisk lagning av detta.
Nya rör kommer givetvis att monteras men dessa har en leveranstid på 5-6 veckor.
                                                                     

                                                                                                       
                                                                                                Styrelsen


Publicerat 2016-12-04

 Matavfall nya rutiner                                                                                                      
De kärl som nu finns i garaget kommer att tas bort från årsskiftet.
Avfallet kommer då att kunna slängas direkt i sopnedkasten.
För att kunna särskilja matavfallet från vanliga sopor kommer en grön påse
att användas.Denna påse kommer att distribueras till alla hushåll i föreningen.
Förhoppningsvis kommer detta att förenkla hanteringen, vi kommer också att slippa den ibland otrevliga lukten från de nuvarande kärlen.
                                                                                                       
                                                                                                Styrelsen

Publicerat 2016-12-01

Juletider

Vi är lite sena med våra julgranar i år p.g.a el problem.Detta är nu åtgärdat och julgranar kommer att lysa upp våra gårdar under nästkommande vecka.
                                                                                                            Styrelsen

Publicerat 2016-11-26

Garagenyheter
Nu är det nya miljörummet i garaget klart för användning. Det ligger på motsatta sidan av det förra miljörummet. Vi har lagt ner mycket arbete på att få det snyggt och rent och vill att det så ska förbli i fortsättningen.
Belysningen i garaget har nyligen blivit utbytt till ledlysrör. Det innebär en halvering av elförbrukningen samt upp till 5 gånger längre livslängd än vanliga lysrör.

/Styrelsen

Publicerat 2016-11-19

Vattensamlingar i garaget
Förra veckans snöoväder ledde till att stora mängder snö drogs in i garaget och bildade stora vattensamlingar. Detta kommer att åtgärdas under veckan som kommer. 

/Mohammed

Publicerat 2016-10-28

PROBLEM IGEN MED SOPHÄMTNINGEN I MILJÖRUMMET.

Vi har återigen problem med IL som har som uppdrag att tömma våra soprum. Vi ber er därför att avvakta med att kasta sopor tills problemet har åtgärdats.

(Åtgärdat på kvällen)

/Leif

Publicerat 2016-11-09

Snöoväder
Nu har även vi drabbats av snöovädret. Vår entreprenör för snöröjning har dessutom fått problem med sin snöplog och måste därför handskotta tills den är lagad. Om du vill bidra själv med skottning så finns snöskyffel i städ-förrådet som finns på markplan i trapphuset (på vissa ställen i förrådsgången). Meddela styrelsen via email om skyffel saknas. 

/Leif

Publicerat 2016-10-15

MILJÖRUMMET.

Kärlen för wellpapp fylls upp med rasande fart, mycket beroende på att många slänger in ovikta kartonger i kärlen. Kärlen kan därför ibland innehålla upp till 80 procent luft. Vik därför ihop kartongerna innan dessa läggs i kärlen.
 

/Leif

Publicerat 2016-10-10

PROBLEM MED SOPHÄMTNINGEN I MILJÖRUMMET.

Vi har återigen problem med IL som har som uppdrag att tömma våra soprum, speciellt när det gäller tömning av glaskärlen. Vi ber er därför att avvakta med att kasta sopor tills detta problem  har åtgärdats.

(Åtgärdat 2016-10-11 strax före 17)
 

/Leif

Publicerat 2016-10-10

Mark- och trädgårds-skötseln i föreningen
 
I början på 2016 upphandlade styrelsen ett nytt avtal angående markskötseln. Tre olika markentreprenörer fick ge anbud på samma uppdrags-underlag. Prisskillnaderna var markanta vilket resulterade i att vi bytte ut den dåvarande entreprenören mot MLT. Mer om deras uppdrag hittar du här eller under Sök - Mark och trädgård.
Om någon har synpunkter angående markskötseln ska dessa framföras direkt till styrelsen och inte till personalen på MLT. 

/Leif

Publicerat 2016-08-12

Varning för skadegörelse!

Det händer mycket nu i slutet på sommarlovet. Vi har fått rapporter på obehöriga inne på gårdarna som försökt ta sig in trapphusen på olika, mer eller mindre sofisticerade sätt. Om du upptäcker pågående skadegörelse eller inbrottsförsök ska du ringa Polisen på tel 112.
 

/Leif

Publicerat 2016-08-11

Ruta krossad på Segelflygsgatan 25


I går kväll den 10 augusti vid 23:30-tiden (eventuellt senare) har någon kastat en flera kilo tung stenbumling genom fönstret på porten på Segelflygsgatan 25. Händelsen är polismäld. 

OBS! Har du sett eller hört något något som kan ha samband med detta, ring styrelsen på tel. 076-3272671 eller skicka ett email till styrelsen@brfsegelflygaren.se. Du kan också ringa polisen på 11414 och uppdatera ärendet med nummer 5000-K-979987-16
Vid pågående brott ska du alltid ringa Polisen på 112.

/Leif

Publicerat 2016-07-28

Problem med Sopsugsanlägningen

Meddelande från Sopsamfälligheten 2016-07-28 09:15

Sopsugen har i tisdags träffats av ett blixtnedslag. Detta upptäcktes under gårdagen och därmed satte Envac Service omedelbart igång med att felsöka. Enligt besked torsdag morgon så har man hittat några fel och åtgärdar dessa. Men de måste hitta alla felaktiga elektronikkort innan anläggningen kan köras fullt ut. Man vet att det är 10-15 stopp i  sopnedkast just nu.


Meddelande från Sopsamfälligheten 2016-07-28 15:04
Har fått besked från Envac Service att anläggningen körs i så kallat handtömningsläge nu varför alla sopor ska bli tömda.
Man har kallat in folk som ska kontrollera var det står sopor och se till att dessa tas bort.
Det egentliga felet har inte hittats ännu men inringning av det pågår.

2016-07-30
Nu verkar det fungera sedan i fredags förmiddag.  Om sopsugen inte fungerar anmäls detta till HSB Service Center.

/Leif

Publicerat 2016-06-23

Har du fått post från Bolagsupplysningen?
 
Bedriver du egen verksamhet och har fått ett "erbjudande" från Bolagsupplysningen?  Skriv inte under något avtal med detta företag. Läs mer om detta här på Svensk Handels hemsida. 

/Leif

Publicerat 2016-06-01

Felaktig information från Bredbandsbolaget

Bredbandsbolaget har i dagarna skickat ut nya routrar till flera medlemmar eftersom den nya routern ger oss högre hastighet. I det medföljande brevet från Bredbandsbolaget står det att man ska skicka tillbaka den gamla routern på egen beskostnad eller betala 500 kronor om man behåller routern.

Observera att detta är felaktigt!!! Du ska istället avvakta tills du fått en returfraktsedel från Bredbandsbolaget. Den använder du för att utan kostnad skicka tillbaka din gamla router. 
 

/Leif

Publicerat 2016-05-26
Uppdaterat 2016-06-04

Loftgångsdörrar 
Föreningen kommer inom kort att ta bort insynsskydden som finns på många fönster på loftgånsdörrarna. Den främsta orsaken till detta är att många av insynsskydden hindrar dagsljus att nå in till trapphusen vilket utgör en säkerhetsrisk, t.ex. om    elförsörjningen slås ut vid en brand. Detta gäller främst de trapphus som inte har andra fönster på våningsplanen än de som sitter i loftgångsdörrarna

/Leif

Publicerat 2016-05-07


NYA STYRELSEN VALD

Ordinarie Styrelseledamöter:
Leif Sjölund, Ballonggatan 7A, Ordförande
Marita Heiligers, Skarpnäcks Allé 35, Vice Ordförande
Erik Koskelainen, Ballonggatan 3, Sekreterare
Anna Svantesson, Uppvindsgatan 4, Ekonomi

Gunnar Maxe, Glidflyktsgatan 6
Gustav Sandqvist, Segelflygsgatan 37
Mohammad Sayadi, Ballonggatan 1
Magnus Brattström, Glidflyktsgatan 2
Magnus Wahlström, Ballonggatan 7
Maggie Lindfors, Glidflyktsgatan 4
Inge Hjalmarsson, HSB-ledamot (utsedd av HSB)

Revisorer:
Ordinarie revisor:
Eva Tillman, Segelflygsgatan 22 (ny)
Revisorssuppleant:
Barbro Johansson, Segelflygsgatan 39 (ny)

Valberedning:
Lars G. Carlson, Segelflygsgatan 29
Ivar de la Cruz, Skarpnäcks Allé 35
Pernilla Wernden, Ballonggatan 5 (ny)

/Leif

Publicerat 2016-04-23

Nu finns Årsredovisningen här

/Leif

Publicerat 2016-04-15

Kallelse till Årsstämma

Årstämman hålls den 4 maj kl. 19:00 i Kyrkan Skarpnäcks Allé 31-33

Kallelsen i sin helhet hittar du här.

/Leif

Publicerat 2016-03-03

Loftgångar eller farstukvistar? - Vad hände sedan? 
Föreningen blev i slutet av förra året anmäld till Hyresnämnden av en medlem som bl.a. hävdade att vissa loftgångar, däribland hans egen, egentligen är farstukvist-balkonger. Denne medlem ansåg sig därför ha rätt att använda sig av ett eget lås i loftgångsdörren vilket är i strid med föreningens bestämmelser.
Vid förhandlingarna den 22 februari blev dock Hyresnämndens beslut att avskriva ärendet från vidare handläggning. Beslutet kan inte överklagas. 

/Leif

Publicerat 2016-03-14

Ställ frågor till Styrelsen och Valberedningen
Den 23 mars 2016, kl. 19:00-20:00 finns vi i Föreningslokalen på Segelflygsgatan 18 och svarar på frågor från medlemmarna.

/Leif

Publicerat 2016-02-24 

KOM IHÅG!
Motioner till Årstämman ska lämnas in till styrelsen senast den 29 februari!

Årstämman hålls den 4 maj kl. 19:00 i Kyrkan Skarpnäcks Allé 31-33

/Leif

Publicerat 2016-02-05

Kurs för medlemmar
Vi rekommenderar denna kurs för medlemmar som drivs i HSBs regi. 

/Leif

Publicerat 2016-01-28

Vandalisering av portläsare


I natt blev ett flertal portläsare i föreningen vandaliserade igen och satta ur funktion. Tilltaget skedde denna gång på Ballonggatan 7, eventuellt på fler ställen. I dessa portar kommer låsen att tejpas så att det går att komma in. 

Uppdaterat 2016-01-29: Det som hände var att rutan krossades och en kodläsare slets bort vid huvudporten på Ballonggatan 7. Detta ledde även till störningar på Ballongatan 9. Reparationen av systemet var klar på kvällen den 28 januari. Fönstret reparerades temporärt och byts ut vid ett senare tillfälle.


OBS! Har du sett något som kan ha samband med detta, ring styrelsen på tel. 076-3272671 eller skicka ett email till styrelsen@brfsegelflygaren.se. Vid pågående brott ska du alltid ringa Polisen på 112.

/Leif

Publicerat 2016-01-22 

Renovering av avloppstammar

Mellan 8 februari och 3 mars 2016 kommer Avloppsteknik Svenska AB att utföra renovering av stammar och avloppsledningar (i lägenheter). Mer detaljer om detta hittar du här.

/Leif

Publicerat 2016-01-22

Anslagstavlan utanför miljörummet
På förekommen anledning ber vi att få påminna om att tavlan inte får användas i syfte att sprida kränkande information om andra personer. 

/Leif