Felanmälan

Om något fel skulle uppstå i din lägenhet, i ditt trapphus eller någon annanstans i anslutning till ditt boende, bör du göra en felanmälan. Det kan du göra på två sätt:

 

- via formulär:  https://felanmalan.hsb.se/

 

- via telefon:    010 - 442 11 00


Felet åtgärdas vardagar,

måndag - onsdag: 08.00 - 16.00
torsdagar: 08.00 - 18.00
fredagar: 08.00 - 13.30.

Om felet bedöms vara av sådan art att det måste åtgärdas
snarast, ta kontakt med HSB jour, tel.nr. 08-695 00 00.

OBS! Jour-utryckning är förenat med stora kostnader och bör
därför undvikas. Kan felet vänta till kontorstid påföljande
vardag slipper föreningen en onödig kostnad.