Störningsjour

Efter kl. 22:00 ska det vara tyst och lugnt i lägenheter,
i trapphus och på gårdar. Om du blir störd av.....

 

... grannar som har livliga fester

... grannar som spelar högljudd musik

... grannar som bråkar

... grannar som ägnar sig åt andra störande aktiviteter

... grannar som i övrigt bryter mot trivselreglerna

... obehöriga som uppehåller sig i fastigheten

 

..... då bör du höra av dig till  

störningsjouren  010 - 470 55 10


Det kan du göra kostnadsfritt under åtgärdstiden
mellan kl. 23:00-05:00.